Hvaba?? Hvor gammel kan man blive? #2 Hvaba??

Moses var sprængfyldt af livskraft ude i ørkenen.
De <s>15</s> 10 bud

Vi har lige set, hvordan Gud har besluttet, at mennesket højst må blive 120 år.

1 Mosebog 6,3 Da sagde Herren: "Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år."

Men andetsteds i Bibelen står der, at mennesker kun bliver 70-80 år:

Salme 90,1 Bøn af gudsmanden Moses. Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
[.. .. ..][. . .]
Salme 90,10 Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til, men al deres stolthed er elendighed og ulykke; hastigt går det, så flyver vi bort.

Kommentar

Selvmodsigelsen er total. Ikke bare modsiger de to vers hinanden, men som vi allerede har set, er der utallige eksempler på, at folk blev over 120 år og derfor modsiger 1 Mosebog 6,3. Der er naturligvis endnu flere eksempler på gamle mennesker, der blev ældre end 70-80 år. Selv i Det Nye Testamente er der en profetinde ved navn Anna, der er ældre end 70-80 år: »en enke på fireogfirs« (Lukas 2,36-37).

Og Anna kan have været langt ældre. Faktisk mener mange eksperter lige fra John Gill til Howard Marshall (The Gospel of Luke: A commentary on the Greek text), at den korrekte oversættelse er, at Anna havde været enke i 84 år. The NetBible oversætter Lukas 2,37 til: »She had lived as a widow since then for eighty-four years«.

Hvis vi antager, at hun var blevet gift som 14-årig, »og havde levet syv år med sin mand« (Lukas 2,36), ville hun altså på daværende tidspunkt være 105 år. Og Lukas fortæller ikke, hvor gammel hun nåede at blive.

Kristne bortforklaringer
Eftersom salmen er tilskrevet Moses, påstås det, at den var skrevet i en speciel situation, nemlig ude i ørkenen, hvor Gud dræbte samtlige Israelere og kun lod den nye generation komme ind i Det Forjættede Land.

Men det er ærligt talt en ret dum bortforklaring. Moses blev selv 120 år, og når han døde, skyldtes det ikke, som salmen siger, at han var svækket (»hvis kræfterne slår til«). Tværtimod siger Bibelen om Moses' død, at Moses var frisk til det sidste: »hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet« (5 Mosebog 34,7).

Moses var firs år allerede, da han startede sin lange vandring ud i ørkenen (2 Mosebog 7,7), så hvorfor skulle han senere skrive, at »Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til«?

5 Mosebog 34,7: Moses var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet.
2 Mosebog 7,7: Moses var firs år, og Aron var treogfirs, da de talte til Farao.

Yderligere oplysninger


Mærker: 1 Mosebog, 5 Mosebog, Salmernes Bog, Lukas