Hvaba?? Hvornår visnede Figentræet? Hvaba??

Verdens klogeste mand opdager, at der ikke gror figner uden for figensæsonen.
Bibelen i LEGO, Jesus og figentræet.

I Markusevangeliet bliver Jesus vred og forbander et figentræ:

Markus 11,13 Og da han på lang afstand fik øje på et figentræ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det; men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke figentid.
Markus 11,14 Så sagde han til det: "Aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig!" Og det hørte hans disciple.

Derefter tager han til Jerusalem for at rense templet. Om aftenen går de hjem igen, og om morgenen er det stakkels træ visnet:

Markus 11,19 Om aftenen gik Jesus og disciplene ud uden for byen.
Markus 11,20 Næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden.
Markus 11,21 Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus: "Rabbi, se, det figentræ, som du forbandede, er visnet."

Matthæus foretrækker store mirakler, så i dette evangelium tager det ikke træet et helt døgn at dø: Det visner omgående for øjnene af disciplene:

Matthæus 21,19 Og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det: "Du skal aldrig i evighed mere bære frugt!" Og i det samme visnede figentræet.
Matthæus 21,20 Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte: "Hvordan kunne figentræet visne med det samme?"

Kristen bortforklaring #1
Man kan påstå, at der går et døgn mellem Matthæus 21,19 (forbandelsen) og 21,20 (»Da disciplene så det«), men det er jo ikke just den mest oplagte måde at læse teksten på. Især fordi Matthæus understreger, hvor hurtigt det skete: »i det samme visnede figentræet« og »Hvordan kunne figentræet visne med det samme?«. I Markusevangeliet havde disciplene derimod nået at glemme det hele, inden de så det visnede træ: »Og Peter, som kom i tanker om det, sagde […]«.

En sådan undskyldning adresserer heller ikke den selvmodsigelse, der ligger i, at i Markusevangeliet rydder Jesus templet efter at have forbandet træet, men i Matthæusevangeliet har han ryddet templet dagen før.

Kristen bortforklaring #2

En del engelske Bibler (NIV, NET, ISV) oversætter ordet "med det samme" forskelligt i Matthæus 21,19 og 21,20, selvom det er det samme græske ord, "parachrêma", i begge vers:

Matthæus 21,19 After noticing a fig tree by the road he went to it, but found nothing on it except leaves. He said to it, “Never again will there be fruit from you!” And the fig tree withered at once.
Matthæus 21,20 When the disciples saw it they were amazed, saying, “How did the fig tree wither so quickly?
(NET Bible)

Når der ikke står "at once" i Matthæus 21,20, kunne læseren godt forledes til at tro, at disciplene først hører om episoden senere.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier