Hvaba?? Var Jesus arving til Kong Davids trone? Hvaba??

Isajs træ
Isajs træ

I Matthæusevangeliet præsenteres vi for Jesus' stamtavle, der viser, hvordan Jesus nedstammer fra Kong David gennnem Judæas kongerække:

Matthæus 1,6 og Isaj blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo,
[.. .. ..] [...]
Matthæus 1,11 og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.
Matthæus 1,12 Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel,
[.. .. ..] [...]
Matthæus 1,16 og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

En af Jesus' forfædre var Kong (Je)Konja, men der hvilede en forbandelse over denne konge og alle hans efterkommere — dvs. Jesus:

Jeremias 22,24 Så sandt jeg lever, siger Herren, skal Judas konge Konja, Jojakims søn, ikke længere være seglring på min højre hånd. Jeg river dig af min finger!
[.. .. ..] [. . .]
Jeremias 22,30 Dette siger Herren: Skriv denne mand op som barnløs, en mand hvis liv mislykkes; for det skal ikke lykkes nogen af hans efterkommere at tage sæde på Davids trone og på ny herske over Juda.

Det vil sige, at så sandt Gud lever, kan Jesus ikke »tage sæde på Davids trone«.

Den samme evige forbandelse hviler også over Jekonjas far, Jojakim. Desuden skal hans lig skændes:

Jeremias 36,30 "Derfor siger Herren om Judas konge Jojakim: Ingen af hans slægt skal sidde på Davids trone. Hans lig skal ligge slængt hen i dagens hede og nattens kulde.

Jojakim, far til Jekonja, er naturligvis også stamfar til Jesus, men Matthæus havde sprunget ham over. Måske har Matthæus "glemt" Jojakim netop af denne årsag?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Jeremias, Matthæus, GT kontra NT, Stamtavler