Hvaba?? Hele Kongerækken Hvaba??

Isajs træ
Isajs træ

Matthæus mener, at Jesus var »jødernes nyfødte konge« (Matthæus 2,2). For at bevise, at Jesus vitterligt var jødernes konge, viser Matthæus en stamtavle:

Matthæus 2,2: og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham."

Matthæus 1,7 Salomo blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asaf,
Matthæus 1,8 Asaf til Joshafat, Joshafat til Joram, Joram til Uzzija,
Matthæus 1,9 Uzzija til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Hizkija,
Matthæus 1,10 Hizkija til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josija,
Matthæus 1,11 og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.
Matthæus 1,12 Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel,
[.. .. ..] [...]
Matthæus 1,16 og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

Første del af denne stamtavle skulle jo meget gerne ligne stamtavlerne i Det Gamle Testamente med Judæas konger:

1 Krønikebog 3,10 Salomos søn var Rehabeam, hans søn Abija, hans søn Asa, hans søn Joshafat,
1 Krønikebog 3,11 hans søn Joram, hans søn Akazja, hans søn Joash,
1 Krønikebog 3,12 hans søn Amasja, hans søn Azarja, hans søn Jotam,
1 Krønikebog 3,13 hans søn Akaz, hans søn Hizkija, hans søn Manasse,
1 Krønikebog 3,14 hans søn Amon, hans søn Josija.
1 Krønikebog 3,15 Josijas sønner var: Johanan, den førstefødte, Jojakim, den næstældste, Sidkija, den tredje, og Shallum, den fjerde.
1 Krønikebog 3,16 Jojakims sønner var: hans søn Jekonja, hans søn Sidkija.
1 Krønikebog 3,17 Den tilfangetagne Jekonjas sønner var: hans søn Shealtiel,

Kommentar: Lad os nævne bare tre selvmodsigelser:

  1. Matthæus havde åbenbart forvekslet Kong Asa (søn af Abija) med Asaf, der optræder i mange af Bibelens bøger og bl.a. har skrevet 12 af salmerne i Salmernes Bog.

    I gamle dage var den græske originaltekst forfalsket for at rette denne fejl. Se evt. siden om de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

  2. Fire mennesker er slået sammen til et: Joram → Akazja → Joash → Amasja → Azarja → Jotam bliver af Matthæus forkortet til Joram → Uzzija → Jotam.

  3. Kong Jojakim forsvinder: Josija → Jojakim → Jekonja forkortes til Josija → Jekonja.

For utallige detaljer: Se siden om Jesus' stamtavle

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Matthæus, GT kontra NT, Stamtavler, Forfalskninger