Hvaba?? Teltboerne og citerspillernes stamfædre Hvaba??

Noas ark omgivet af Jabal og Jubals efterkommere.
Noas ark

Ifølge Kains stamtavle var Jabal og Jubal stamfædre til dem, »der bor i telte og holder kvæg«, og til dem, »der spiller på citer og fløjte«.

1 Mosebog 4,20 Ada fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg.
1 Mosebog 4,21 Hans bror hed Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der spiller på citer og fløjte.

Men et par kapitler senere drukner Gud alle mennesker i hele verden — undtagen Noas nærmeste familie. Noas tre sønner er derfor stamfædre til hele jordens befolkning, sprog for sprog:

1 Mosebog 9,19 De tre var Noas sønner, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning.

Så hvis du møder en teltboer eller en citerspiller, er han efterkommer af Noa og ikke af Jabal eller Jubal.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen, Stamtavler