Hvaba?? Hvem spåede om hvor mange sølvpenge? Hvaba??

En generation senere fik Gud hævn. Som jøderne havde solgt Hans søn for 30 sølvpenge, blev de selv solgt som slaver 30 for 1 denar.
Slaver

En af de mest berømte profetier handler om, hvordan Judas solgte Jesus for tredive sølvpenge:

Matthæus 27,5 Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,7 De traf da den beslutning at købe Pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,9 Da opfyldtes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger: "Og de tog de tredive sølvpenge, den pris, han blev vurderet til, han der blev vurderet, af Israels børn,
Matthæus 27,10 og de gav dem for Pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig."

Lad os starte med at konstatere, at Matthæus er den mest fantasifulde af de fire evangelister, og her har han endnu en gang en "solohistorie". De fire evangelier er uenige om, hvorfor Judas forrådte Jesus, og Matthæus er den eneste, der "ved", at det var for pengene skyld.

Pudsigt nok er Matthæus den eneste, der fortæller, at Judas fik præcis 30 sølvpenge, og at Judas fik sin betaling på forskud (så han senere kunne kaste med dem), og ligeså pudsigt er Matthæus også den eneste, der påstår, at disse 30 sølvpenge skulle opfylde en profeti: »Da opfyldtes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger: »Og de tog de tredive sølvpenge«.

Men hvis man kigger i Jeremias' Bog efter den lovede profeti, er dette det bedste, vi kan finde:

Jeremias 32,9 Så købte jeg marken i Anatot af Hanam'el, min farbrors søn; jeg vejede sølvet af til ham, sytten sekel sølv.

Sytten sekel sølv; ikke 30 sølvpenge. Der må have været lidt inflation, inden profetien blev opfyldt. Men hvorfor bliver salget af en mark udnævnt til en profeti? Og hvor kommer Judas overhovedet ind i billedet?

Derfor er den samlede kristne verden stort set enige om, at man skal kigge hos en anden profet, nemlig Zakarias:

Zakarias 11,12 Jeg sagde til dem: »Hvis I synes, så giv mig min løn, og hvis ikke, kan I lade være!« De afvejede da min løn, tredive sekel sølv.
Zakarias 11,13 Herren sagde til mig: »Kast den hen til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til.« Og jeg tog de tredive sekel og kastede dem hen til støberen i Herrens hus.
Zakarias 11,14 Så brækkede jeg den anden stav, Bånd, for at bryde broderskabet mellem Juda og Israel.
Zakarias 11,15 Herren sagde til mig: Udstyr dig nu som en uduelig hyrde.

Denne "profeti" er noget bedre: En person bliver vurderet til 30 sølvpenge, og pengene bliver kastet ind i templet / Guds hus.

Der er dog stadig mange mangler: Hvem er »støberen«, som Jeremias taler om? Hvem er det, der skal »bryde broderskabet mellem Juda og Israel«? Hvem er det, der skal udstyres »som en uduelig hyrde«?

Profetien skulle handle om at købe en "pottemagermark": »De traf da den beslutning at købe Pottemagermarken […] de gav dem for Pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig«. Jeremias 32,9 handlede faktisk om at købe en mark, og tidligere i kapitel 18 og 19 har Jeremias mange hentydninger til pottemagere og lerkar. Hvis vi dropper Jeremias til fordel for Zakarias, forsvinder disse hentydninger til marker og pottemagere også.

Så hvilken profet skal vi lytte til? Hvor mange sølvpenge handler det om? Og hvor kommer Judas overhovedet ind i billedet?

Kristne bortforklaringer
De kristne bortforklaringer er lige så gamle som Kirken selv. Jeg vil henvise til den separate side om profetien om de 30 sølvpenge.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Jeremias, Zakarias, Matthæus, GT kontra NT