Hvaba?? Findes der nogen retfærdige mennesker? Hvaba??

Noa blottede sig i sin brandert og bagefter blev han gal i skralden og forbandende sine børnebørn og oldebørn til evigt slaveri.
Men retfærdig, det var han.
Fuld Noa

Ja, Noa var retfærdig, udadlelig og vandrede med Gud.

1 Mosebog 6,9 Dette er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig mand, udadlelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 7,1 Herren sagde til Noa: "Gå ind i arken med hele din familie, for dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt.

Ja, "Den retfærdige skyder op som palmen", så de må jo findes.

Salme 92,13 Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon;

Ja, Job var retsindig og retskaffen og gudfrygtig:

Job 1,1 Der boede en mand i landet Us; han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt.
[.. .. ..] [. . .]
Job 1,8 Herren spurgte ham: "Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt."
[.. .. ..] [. . .]
Job 2,3 Herren spurgte ham: "Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed; uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham."

Ja, for den ugudelige bliver løsepenge for den retfærdige:

Ordsprog 21,18 Den ugudelige bliver Løsepenge for den retfærdige og den troløse for de oprigtige.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Ja, begge Johannes Døberens forældre var retfærdige for Gud:

Lukas 1,5 I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abijas skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var af Arons slægt og hed Elisabeth.
Lukas 1,6 De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter,

Den retfærdige Lot: "Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. […] I kan gøre med dem, hvad I har lyst til" (1 Mosebog 19,8).
Lot faldbyder sine døtre

Ja, de retfærdige findes, og de er salige:

Matthæus 5,10 Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

Ja. Det kan godt være, at Lot tilbød mængden, at de måtte voldtage hans døtre, og at han bagefter selv gik i seng med dem, men retfærdig, det var han:

2 Peter 2,7 Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv;
2 Peter 2,8 for da den retfærdige mand boede midt iblandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger.

Ja, vi skal bede, fordi »En retfærdigs bøn formår meget«, så hvis ikke nogen af os var retfærdige, var der ingen grund til at bede:

Jakob 5,16 Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.

Ja, »Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig«, og »Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd«. Johannes får det til at lyde som om, verden er opdelt i to slags mennesker: De kristne retfærdige, og de ukristne uretfærdige. En kristen kan slet ikke synde.

1 Johannes 3,6 Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke.
1 Johannes 3,7 Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.
1 Johannes 3,8 Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.
1 Johannes 3,9 Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.
1 Johannes 3,10 Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder.

Nej, ingen er retfærdige:

Romerne 3,10 - som der står skrevet: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.

Romerne 5,12 Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.

Kristne bortforklaringer
Den kristne løsning er at gøre ordet "retfærdig" til et relativt begreb: Menneskers retfærdighed er nul og niks i forhold til Gud. I forhold til Guds perfekte retfærdighed kan vi andre slet ikke følge med: »Der er ingen retfærdig, ikke en eneste«.

Det er den slags bortforklaringer, der kan bortforklare hvad som helst, men samtidigt reducerer Bibelteksten til noget indholdsløst vrøvl.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Job, Salmernes Bog, Ordsprogenes Bog, Matthæus, Lukas, Romerne, Jakobs Brev, 2 Peter, 1 Johannes, GT kontra NT, Paulus, Bjergprædikenen