Hvaba?? Er visdom godt? Hvaba??

Matthæus 5,3: Salige er de fattige i ånden.
Salige er de fattige i ånden

Ja, visdom giver lykke:

Ordsprog 3,13 Lykkeligt det menneske, der har vundet visdom, det menneske, der opnår forstandighed,
[.. .. ..] [. . .]
Ordsprog 3,17 dens veje er dejlige veje, alle dens stier fører til lykken.

Ordsprog 4,5 Køb visdom, køb indsigt, glem den ikke, og vig ikke fra min munds ord.
Ordsprog 4,6 Svigt den ikke, den skal vogte dig, elsk den, den skal bevare dig.
Ordsprog 4,7 Visdom først og fremmest! Køb visdom, køb indsigt for alt, hvad du ejer.
Ordsprog 4,8 Sæt den højt, så løfter den dig op, den bringer dig ære, når du tager den i favn.

Ja, visdommen fortæller selv, hvordan hun(!) blev skabt som det allerførste og har været Guds fortrolige siden verdens skabelse:

Ordsprog 8,1 Hør, visdommen råber, forstandigheden løfter sin røst.
[.. .. ..] [. . .]
Ordsprog 8,22 Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang.
Ordsprog 8,23 Fra evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til.
[.. .. ..] [. . .]
Ordsprog 8,30 var jeg ved hans side som hans fortrolige; jeg var til glæde for ham dag efter dag, jeg dansede foran ham hele tiden,

Nej, ifølge Salomon giver visdom kval og smerte. Og Salomon må vide, hvad han snakker om, for han var verdens viseste mand til evig tid.

Prædiker 1,18 for jo større visdom, des større kval, den, der øger sin kundskab, øger sin smerte.

Nej, ifølge Paulus vil Gud ødelægge visdom og klogskab. Gud vil i stedet frelse gennem dårskab:

1 Korinther 1,19 - der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.
1 Korinther 1,20 Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab?
1 Korinther 1,21 For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om.

Nej, ifølge Jesus har Gud skjult evangeliet for de vise og forstandige. Dem er han åbenbart helst fri for oppe i Himlen.

Matthæus 11,25 På den tid tog Jesus til orde og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige;

Kommentar

Kristendommen er en religion, der i dén grad foragter almindelig logik og selvstændig tænkning, og som gør blind tro og uvidenhed til en dyd.

Jesus fremhævede ofte, at man skulle blive som et barn for ikke at havde i Helvede: »Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget« (Matthæus 18,3), mens Paulus kaldte menigheden »Mine børn, som jeg igen må føde med smerte«.

Kristne bortforklaringer
Som kristen skelner man mellem Guds visdom og jordisk visdom. Hvis man kigger på 1 Korintherne 1,19 (citeret foroven) i en sammenhæng (1 Korintherne 1,18-27), kommer Paulus med en længere svada om, at hvorfor Guds dårskab i virkeligheden er visdom, mens jordisk visdom ikke fatter den sande visdom. Korset er »en dårskab for dem, der fortabes«, Gud har »gjort verdens visdom til dårskab«, verden må ikke kende Gud »gennem sin egen visdom«, derfor har Gud besluttet, at »frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om«. Den korsfæstede Kristus er »en dårskab for hedninger«, men »Guds dårskab er visere end mennesker« og så videre. Paulus siger noget lignende to kapitler senere: 1 Korintherne 3,18-20.

Bortforklaringen kan koges ned til, at sand visdom er at tro på kristendommen uden spørgsmål. Den slags visdom er naturligvis god — set med kristne øjne.

1 Korintherne 1,18: For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft
1 Korintherne 1,19: - der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.
1 Korintherne 1,20: Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab?
1 Korintherne 1,21: For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om.
1 Korintherne 1,22: For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom,
1 Korintherne 1,23: men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;
1 Korintherne 1,24: men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.
1 Korintherne 1,25: For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.
1 Korintherne 1,26: For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme.
1 Korintherne 1,27: Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme,
1 Korintherne 3,18: Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vís i denne verdens forstand, må han blive en dåre for at blive vís.
1 Korintherne 3,19: For denne verdens visdom er dårskab for Gud - der står jo skrevet: "Han fanger de vise i deres snedighed,"
1 Korintherne 3,20: og igen: Herren kender de vises tanker, han ved, at de er tomme.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog, Matthæus, 1 Korintherne, GT kontra NT