Hvaba?? Hvad hed Kong Abijas mor? Hvaba??

Esajas betragter Isajs træ. Abija var en af Jesus' forfædre.
Isajs træ

Kong Rehabeam var søn af Salomon og sønnesøn af David. Han havde 78 koner, men hans yndlingskone var »Absaloms datter Ma'aka« (dvs. hans egen kusine).

Derfor ville han gøre deres fælles førstefødte, Abija, til konge efter ham selv:

2 Krønike 11,20 Senere giftede han sig med Absaloms datter Ma'aka. Hun fødte ham Abija, Attaj, Ziza og Shelomot.
2 Krønike 11,21 Rehabeam elskede Absaloms datter Ma'aka højere end sine andre hustruer og medhustruer; han havde atten hustruer og tres medhustruer, og han fik otteogtyve sønner og tres døtre.
2 Krønike 11,22 Rehabeam indsatte Ma'akas søn Abija som overhoved og fyrste blandt hans brødre i den hensigt at gøre ham til konge.

Og sandelig: Da Rehabeam døde et kapitel senere, blev hans søn Abija konge, ganske som planlagt:

2 Krønike 12,16 Rehabeam lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Davidsbyen. Hans søn Abija blev konge efter ham.
2 Krønike 13,1 I kong Jeroboams attende regeringsår blev Abija konge over Juda.
2 Krønike 13,2 Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Mikaja og var datter af Uriel fra Gibea. Der blev krig mellem Abija og Jeroboam.

Det pudsige er bare, at nu var Abijas mor ikke længere »Absaloms datter Ma'aka«, men »Mikaja […] datter af Uriel fra Gibea«.

Kristne bortforklaringer
Ethvert forsøg på at udrede disse stamtavler udløser et kafkask mareridt af flere selvmodsigelser. Jeg vil advare folk, der har tendens til hovedpine, mod at læse videre herfra!
Både Abija og Asa er Jesus' forfædre. Det vil sige, at Jesus har incestuøst blod i årene.
Illustration fra Old Testament Stories Comically Illustrated, 1892.
Abija

Indledningsvis kan man sammenligne med den parallelle beretning i 1 Kongebog. Det gør bare forvirringen større, for det viser sig, at Ma'aka var mor til både far og søn.

Forklaringen på, hvordan Ma'aka kunne være mor til både far og søn, er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet", så "mor" betyder "bedstemor". En lignende bortforklaring kan bruges her, for vi kan citere Bibelen for, at Absalom kun havde én eneste datter, og hun hed ikke Ma'aka, men Tamar (2 Samuel 14,27).

2 Samuel 14,27: Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamar. Hun var en smuk kvinde.

Her har vi altså endnu en modstrid: Ma'akas far har ikke nogen datter ved navn Ma'aka. Det kan naturligvis også bortforklares: (1) Det er ikke den samme Absalom, (2) Ma'aka hedder Tamar til mellemnavn, (3) Bibelforfatteren havde "glemt" at tælle Ma'aka med, (4) Ma'aka var en "efternøler", og tilsidst den prøvede løsning: (5) "datter" betyder "barnebarn".

John Gill(1) valgte den sidste af disse muligheder og henviste til historikeren Josephus: »Josephus says she was the daughter of Tamar the daughter of Absalom, and so his granddaughter; and which may account for her being called Michaiah the daughter of Uriel of Gibeah, 2Ch_13:2 since the difference between Maachah and Michaiah is not very great; and Uriel might be the name of Tamar's husband; though it is most likely that both father and daughter had two names;«.

Med andre ord: Josephus skriver i Jødernes Oldtid 8,249,(2) at Ma'aka var datter af Absaloms datter Tamar. Hvis man derefter vedtager, at Tamars ægtemand hedder Uriel, og at Ma'aka og Mikaja er det samme, så er der ingen modstrid.

Problemet er for det første, at Josephus også modsiger sig selv. Det kan godt være, at han i bind 8 skriver, at Absaloms barnebarn var gift med Kong Jeroboam, men i bind 7 skriver han, at det var Absaloms anonyme datter, der blev gift med Jeroboam, og fik sønnen Abija(3), og senere i bind 7 skriver han, at denne datter hed Tamar: »one daughter, named Thamara, […] And from her marriage to Solomon's son Roboamos, there was born a son, Abias«.(4) Her bliver modsigelsen total: Abijas mor hed hverken Ma'aka eller Mikaja, men Tamar. Til gengæld er Josephus i overenstemmelse med 2 Samuel 14,27 — i al fald indtil han modsiger sig selv i bind 8.

Med hensyn til, at Ma'aka og Mikaja skulle være næsten ens (»since the difference between Maachah and Michaiah is not very great«), har Gill formentlig selv vidst bedre. På hebraisk er navnene endnu mere forskellige end på engelsk og dansk: Moke og Mikieu. Med hensyn til, hvor Uriel kommer ind i billedet, og hvem han var gift med, er der frit valg på alle hylder: Uriel fra Gibea optræder ikke andre steder i Bibelen. Og så kommer vi ikke uden om, at der står "datter" og ikke "barnebarn" i Bibelen, og at ingen har beskyldt Josephus for at være guddommeligt inspireret.

Gill er da heller ikke mere overbevist af sine egne argumenter end, at han foretrækker en løsning med, at far og datter havde to navne: »though it is most likely that both father and daughter had two names«. Denne tilføjelse er lidt kryptisk: Mener Gill, at Davids søn Absalom også hedder Uriel fra Gibea?

Lad os til sidst gentage, at der også er det problem med Ma'aka, at hun var mor både til Abija og til Abijas søn, Asa. Det kan man se lidt længere fremme i 2 Krønikebog, når Asa afsætter hende.

Af uransagelige årsager har Bibelselskabet droppet hendes navn i oversættelsen fra 1992, så jeg citerer fra den forrige danske oversættelse:

2 Krønike 15,16 Kong Asa fratog endog sin Moder Ma'aka Værdigheden som Herskerinde, fordi hun havde ladet lave et Skændselsbillede til Ære for Asjera; Asa lod hendes Skændselsbillede nedbryde, sønderknuse og brænde i Kedrons Dal.
(Den forrige danske oversættelse)

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Ifølge Jødernes Oldtid 8,249 var Rehabeam gift med Ma'aka, datter af Absaloms datter Tamar — altså Absaloms barnebarn:

"Now he had married a kinswoman, by whom he had three children, and later took another wife named Machanê, whose mother was Absalom's daughter Thamarê and who was also related to him. By her he had a son, whom he named Abias. He also had children by many other wives, but he loved Machanê best of all. He had eighteen lawful wives and thirty concubines, and there were born to him twenty-eight sons and sixty daughters. As his successor to the kingdom he appointed Abias, his son by Machanê and entrusted to him his treasures and his strongest cities".

Citeret fra Thackerays oversættelse: Josephus, Jødernes Oldtid (side 707 nederst).

Ifølge Jødernes Oldtid 7,190 var Absaloms anonyme datter gift med Salomons søn Kong Jeroboam, og de fik sønnen Abija:

Om Absalom: "He dwelt, however, in Jerusalem two years and became the father of three sons and of one very beautiful daughter, whom Solomon's son Roboamos married later and by whom he had a son named Abias".

Citeret fra Thackerays oversættelse ligesom den forrige fodnote (side 461 midten).

Ifølge Jødernes Oldtid 7,243-244 var Absaloms datter Tamar gift med Salomons søn Kong Jeroboam:

Om Absalom: "He had, in fact, three sons and one daughter, named Thamara, as we have said before. And from her marriage to Solomon's son Roboamos, there was born a son, Abias, who succeeded to his throne. But of this we shall speak later, in a more suitable part of our history".

Citeret fra Thackerays oversættelse ligesom de to forrige fodnoter (side 491 øverst).

Jeg vil ikke hænge mig i navnene: Machanê/Ma'aka, Abias/Abija, Thamarê/Tamar, Roboamos/Rehabeam. De to tekster er trods alt skrevet på hvert sit sprog.


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Josephus, Stamtavler, Forfalskninger