Hvaba?? Er Jesus forbandet? Hvaba??

Forbandet er enhver, der hænger på et træ.
Den historiske Jesus

Ifølge Paulus kan man ikke sige, at Jesus er forbandet, hvis man taler ved Guds ånd:

1 Korinther 12,3 Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden.

Men det er præcis, hvad Paulus selv siger: Jesus er blevet en forbandelse, for »Forbandet er enhver, der hænger på et træ«.

Galaterne 3,13 Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld - der står jo skrevet: "Forbandet er enhver, der hænger på et træ" -

Med andre ord kan vi roligt ignorere Paulus: Han taler ikke ved Guds ånd.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, Galaterne, Paulus