Hvaba?? Hvor mange børn fik Kong Sauls datter Mikal? Hvaba??

Gustave Doré. Rispa jager fugle og hunde væk fra hendes og Mikals sønners lig.
Rispa

Mikal fik aldrig nogle børn:

2 Samuel 6,23 Og Sauls datter Mikal fik til sin dødsdag ingen børn.

Men da Kong David skulle bruge syv mennesker til en menneskeofring, havde hun fem børn:

2 Samuel 21,8 Og Kongen tog de to Sønner af Rizpa, Ajas Datter, hvilke hun havde født Saul, nemlig: Armoni og Mefiboseth, og Mikals, Sauls Datters, fem Sønner, hvilke hun havde født Adriel, Meholathiteren Barsillajs Søn;
(Bibelen fra 1919)

Kommentar

Selvmodsigelsen er total: Ikke bare har Mikal pludselig fem børn, men hun har fået dem med »Adriel, Meholathiteren Barsillajs Søn«, selvom vi andre steder læser, at det var Kong Sauls anden datter, Merab, der var gift med Adriel fra Mehola (1 Samuel 18,19).

Mikal var derimod den første af Davids 20 koner, som David havde købt for den fyrstelige sum af 200 filisterforhuder.

Så hvis hun havde fået fem børn med Adriel i smug, ville det være Davids egne stedbørn, han her henrettede.

1 Samuel 18,19: Men ved den tid, da Sauls datter Merab skulle gives til David, var hun allerede blevet gift med Adriel fra Mehola.

Kristen bortforklaring #1

Allerede John Gill(1) var fremme med standard-bortforklaringen om, at "ordene betyder noget andet, end det der står". Når nu det var Sauls anden datter, Merab, der var gift med Adriel (1 Samuel 18,19), så måtte det være Merab's børn, og Mikal havde bare passet dem for hende.

John Gill's forklaring er, at det ord, der normalt betyder "at føde", i dette ene tilfælde skal betyde "opfostre".

Kristen bortforklaring #2

Alle tre selvmodsigelser (Mikal var barnløs, Mikal var gift med David, og Merab var gift med Adriel) kan løses, hvis man bare retter i den Hellige Skrift og skriver "Merab" i stedet for "Mikal". Derefter skynder man sig videre og lader, som om intet er hændt.

Denne nemme løsning har man kendt siden oldtiden, og i enkelte hebraiske manuskripter og enkelte eksemplarer af Septuaginta er "Mikal" erstattet af "Merab". Mange moderne Bibeloversættelser har valgt at citere disse få forfalskninger i stedet for de mange manuskripter med den "besværlige" tekst. De hæderlige oversættere vil dog påpege problemet i en fodnote, f.eks. står der i New International Version: »2 Samuel 21:8 Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19); most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal«.

De mindre hæderlige oversættere skriver bare "Merab" uden at tilføje nogen fodnote:

2 Samuel 21,8 Kongen tog de to sønner, som Ajjas datter Rispa havde født Saul, Armoni og Mefiboshet, og de fem sønner, som Sauls datter Merab havde født Adriel, der var søn af Barzillaj fra Mehola.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dette fusk er meget uheldigt. Hvis man endelig skal "vælge mellem" de forskellige Bibelvers, er det 1 Samuel 18,19, man bør fravælge. Dette er nemlig et af mange vers i kapitel 17 og 18, der ikke er med i den græske teskst, og som forårsager en Guds velsignelse af selvmodsigelser i den hebraiske tekst. Se evt.: Hvordan døde Goliat?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Septuaginta, Stamtavler, Forfalskninger