Hvaba?? Hvor døde Aron? Hvaba??

Aron i sine velmagtsdage.
Lego: Aron og guldkalven

Man skulle tro, at Moses vidste, hvor hans egen bror døde henne, og hvornår og hvorfor. Alligevel kan Mosebøgerne ikke blive enige. Var det på bjerget Hor i en alder af 123 år?

4 Mosebog 33,38 På Herrens befaling gik præsten Aron op på bjerget Hor og døde dér i det fyrretyvende år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, på den første dag i den femte måned.
4 Mosebog 33,39 Aron var 123 år gammel, da han døde på bjerget Hor.

Eller var det i Moser?

5 Mosebog 10,6 Israelitterne brød op fra Be'erot-Bene-Ja'akan og drog til Moser. Dér døde Aron, og dér blev han begravet, og hans søn Eleazar blev præst efter ham.
5 Mosebog 10,7 Derfra brød de op og drog til Gudgoda, og fra Gudgoda til Jotbata, et land med bække.

Kommentar

Hvis man følger Firekildehypotesen, er der ikke noget overraskende i, at forfatterne af Fjerde og Femte Mosebog modsiger hinanden.

Men Femte Mosebog modsiger også sig selv, når der senere står, at Aron alligevel døde på Hor:

5 Mosebog 32,50 Du skal dø på det bjerg, du går op på, og gå til din slægt, ligesom din bror Aron døde på bjerget Hor og gik til sin slægt,

Kristne bortforklaringer

Den nemme bortforklaring er at påstå, at Moser og bjerget Hor er to navne for samme sted. Som der står i Easton Bible Dictionary under "Mosera" »at the foot of Mount Hor. […] It has been identified with el-Tayibeh, a small fountain at the bottom of the pass leading to the ascent of Mount Hor«.

Umiddelbart er svært at modsige, da de fleste af stednavnene er frit opfundne. Men lad os se på 4 Mosebog 33,38 i sammenhæng. Her får vi et tilbageblik over jødernes vandring gennem ørkenen:

4 Mosebog 33,29 De brød op fra Mitka og slog lejr i Hashmona.
4 Mosebog 33,30 De brød op fra Hashmona og slog lejr i Moserot.
4 Mosebog 33,31 De brød op fra Moserot og slog lejr i Bene-Ja'akan.
4 Mosebog 33,32 De brød op fra Bene-Ja'akan og slog lejr i Hor-ha-Gidgad.
4 Mosebog 33,33 De brød op fra Hor-ha-Gidgad og slog lejr i Jotbata.
4 Mosebog 33,34 De brød op fra Jotbata og slog lejr i Abrona.
4 Mosebog 33,35 De brød op fra Abrona og slog lejr i Esjongeber.
4 Mosebog 33,36 De brød op fra Esjongeber og slog lejr i Sins ørken, det samme som Kadesh.
4 Mosebog 33,37 De brød op fra Kadesh og slog lejr ved bjerget Hor på grænsen til Edom.
4 Mosebog 33,38 På Herrens befaling gik præsten Aron op på bjerget Hor og døde dér i det fyrretyvende år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, på den første dag i den femte måned.
4 Mosebog 33,39 Aron var 123 år gammel, da han døde på bjerget Hor.

Hvis man sammenligner stednavnene i de to Mosebøger, er der visse overensstemmelser: "Moserot" minder meget om "Moser". De to navne optræder kun disse to steder i Bibelen, og Easton Bible Dictionary indrømmer under "Moseroth": »probably the same as Mosera«.

Tilsvarende minder "Bene-Ja'akan" meget om "Be'erot-Bene-Ja'akan", "Hor-ha-Gidgad" minder lidt om "Gudgoda", og begge afsnit er enige om "Jotbata".

Det er på tide med en tabel:

4 Mosebog 33,29-425 Mosebog 10,6-7
Mitka 
Hashmona 
Moserot 
Bene-Ja'akanBe'erot-Bene-Ja'akan
 Moser. Dér døde Aron
Hor-ha-GidgadGudgoda
JotbataJotbata
Abrona 
Esjongeber 
Sins ørken, det samme som Kadesh. 
bjerget Hor på grænsen til Edom […] Aron […] døde på bjerget Hor 

Det er lige før, forskellene på de to rejseruter er større end lighederne. Easton påstod, at Moser og Moserot var to navne for samme sted, men 4 Mosebog fortæller, at »De brød op fra Moserot og slog lejr i Bene-Ja'akan«, mens 5 Mosebog har den modsatte rækkefølge: »Israelitterne brød op fra Be'erot-Bene-Ja'akan og drog til Moser«. Så enten ligger Moser og Moserot på hver sin side af Bene-Ja'akan, eller også har vi endnu en selvmodsigelse.

Tabellen viser også, at der er langt fra både Moser og Moserot til bjerget Hor. Hvordan kan Easton først sige, at Moser/Moserot formentlig er det samme, og bagefter påstå, at Moser/Moserot ligger ved foden af bjerget Hor?

Jødiske bortforklaringer

Den officielle jødiske bortforklaring er stik modsat den kristne: Moser og Hor er ikke samme sted. Tværtimod.

Efter Arons død (lyder bortforklaringen) led israelerne en masse nederlag og måtte derfor vandre syv lejrophold baglæns, før de kom tilbage til Moser og kunne gennemgå de krævede sørge-ritualer. Så når der står »Moser. Dér døde Aron«, skal det læses som "Moser. Der græd man over Aron".(1) Eller måske: "Moser. Der vendte de senere tilbage og græd over Aron".

Denne bortforklaring er naturligvis frit opfundet uden basis i teksten.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Fra Jewish Encyclopedia: The seeming contradiction between Num. xx. 22 et seq. and Deut. x. 6 is solved by the rabbis in the following manner: Aaron's death on Mount Hor was marked by the defeat of the people in a war with the king of Arad, in consequence of which the Israelites fled, marching seven stations backward to Mosera, where they performed the rites of mourning for Aaron; wherefore it is said: "There [at Mosera] died Aaron." See Mek., Beshallah, Wayassa', i.; Tan., Hukkat, 18; Yer. Sotah, i. 17c, and Targ. Yer. Num. and Deut. on the abovementioned passages.

Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten