Hvaba?? Var jøderne et mægtigt eller et lille folk? Hvaba??

De 2.502.200 jøder modtager De Ti Bud.
Sinaj

Da Isak havde fået to børn, mente den lokale konge, at jøderne var blevet alt for mægtige:

1 Mosebog 26,16 Da sagde Abimelek til Isak: "Drag bort fra os! Du er blevet alt for mægtig for os."

En voksen og to børn var åbenbart for mægtigt for filistrenes konge. Tyve kapitler og to generationer senere var antallet af jøder på verdensplan vokset til 70 foruden ægtefæller, altså ca. 150. Flere var de heller ikke.

1 Mosebog 46,27 De sønner, Josef havde fået i Egypten, var to. I alt kom halvfjerds af Jakobs slægt til Egypten.

I Egypten gik det derimod hurtigt. Efter fire generationer udtalte kongen af Egypten, at nu var der flere israelitter end egyptere.

2 Mosebog 1,9 Han sagde til sit folk: "Det israelitiske folk er større og talrigere end vi.

Og det kunne han have ret i, for et konservativt estimat er, at jøderne i løbet af disse 4 generationer var vokset fra 150 til 2.502.200.

Ikke desto mindre fortalte Gud sit folk, at i det forjættede land var der »syv folk, der er større og mægtigere end du«:

5 Mosebog 7,1 Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du,

Syv folkeslag, der alle var større end 2.502.200. Der har altså boet mindst 20 millioner mennesker i det Forjættede Land, før jøderne slog dem ihjel.

Og Gud tilføjede, at disse 2.502.200 jøder (som altså var »større og talrigere« end egypterne), var »det mindste af alle folk«:

5 Mosebog 7,7 Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er det mindste af alle folk.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 2 Mosebog, 5 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten