Hvaba?? Alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse Hvaba??

Dansk Bibel fra 1531
Paulus  1531

Sommetider hoppede kæden af for Paulus:

Galaterne 3,10 For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: "Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det."

Kommentar: Her lykkes det Paulus at modsige sig selv i samme vers: Han hævder, at »alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse«, og som bevis citerer han 5 Mosebog 27,26, der siger, at alle, der ikke følger Moseloven er forbandede.

5 Mosebog 27,26: Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Og hele folket skal sige amen.

Kristne bortforklaringer
Her vil en kristen straks træde til og forsvare Paulus: Det, Paulus prøver at sige, er, at Moseloven bliver en forbandelse, fordi det ikke er menneskeligt muligt at efterleve alle Lovens krav: »alt det, som står skrevet i lovbogen«.

Men uanset hvad Paulus "i virkeligheden" mener, så er det ikke det, han siger. To vers senere citerer han 3 Mosebog 18,5 for, at »Den, der holder budene, skal leve ved dem«:

Galaterne 3,12 Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger: "Den, der holder budene, skal leve ved dem."

3 Mosebog 18,5: I skal holde mine love og retsregler; det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren!

Både Paulus og Moses er altså enige om, at man kan leve ved at holde Moseloven.

I det hele taget ville det også være en håbløs sag for Paulus at citere Moseloven for en udtalelse om, at Moseloven er umulig at overholde. Hvis vi læser lidt længere frem i den lovtekst, Paulus citerede fra 5 Mosebog, står der tværtimod, at Moseloven allerede er skrevet i vore hjerter: »det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt […] Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det« (5 Mosebog 30,11-14).

Venstre Højre

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 3 Mosebog, 5 Mosebog, Galaterne, GT kontra NT, Paulus


Op til sektion om Selvmodsigelser