Hvaba?? Gud angrer ikke, for han er ikke et menneske Hvaba??

Angrer Gud, eller angrer han ikke?
Hvem har ret? Papegøjen eller aben?
Gud angrer

Profeten Samuel fortæller Israels første konge, Saul, at han er faldet i unåde og vil miste kongedømmet, fordi han skånede en enkelt mand.

Og der er ikke noget, Saul kan gøre ved det, for Gud angrer ikke.

1 Samuel 15,28 Da sagde Samuel til ham: "I dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra dig og givet det til en anden, der er bedre end du;
1 Samuel 15,29 han, som er Israels herlighed, lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske, så han angrer."

Men det er noget vås. Det står to steder i samme kapitel, at Kong Saul netop mistede kongemagten, fordi Gud angrede:

1 Samuel 15,11 "Jeg angrer, at jeg gjorde Saul til Konge; thi han har vendt sig fra mig og ikke holdt mine Befalinger!" Da vrededes Samuel og råbte til HERREN hele Natten.
(Den forrige danske oversættelse)

1 Samuel 15,35 Og Samuel så ikke mere Saul indtil sin Dødedag; thi Samuel sørgede over Saul. HERREN angrede, at han havde gjort Saul til Konge over Israel;
(Den forrige danske oversættelse)

Kristen bortforklaring #1

Man kunne bortforklare modsigelsen med, at Samuel tog fejl. Eller at han måske ville være flink overfor Kong Saul. Men Samuel havde bare citeret »Gud er ikke […] et menneskebarn, så han angrer« fra 4 Mosebog, hvor ordene kom fra Gud selv (gennem profeten Bileam): (4 Mosebog 23,12-19).

4 Mosebog 23,12: Han svarede: "Skal jeg da ikke omhyggeligt sige det, Herren lægger mig i munden?"
[…]
4 Mosebog 23,16: Herren mødtes med Bileam og lagde et ord i hans mund, og så sagde han: "Vend tilbage til Balak og sig dette til ham!"
4 Mosebog 23,17: Han kom hen til Balak, der stadig stod ved sit brændoffer sammen med Moabs stormænd. Balak spurgte ham: "Hvad har Herren talt?"
4 Mosebog 23,18: Da fremsagde Bileam sit spådomsord: "Rejs dig, Balak, og hør efter, lyt til mig, Sippors søn!
4 Mosebog 23,19: Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det; når han har lovet noget, lader han det ske:

Kristen bortforklaring #2

Når alt andet svigter, kan man fuske med oversættelsen. I Bibelen fra 1992 står der i stedet "fortrudt", så det ikke er så hjerteskærende klart, at der bruges samme ord i 1 Samuel 15,11; 29 og 35:

1 Samuel 15,11 "Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig fra mig og har ikke holdt min befaling." Samuel blev vred, og han råbte hele natten til Herren.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

1 Samuel 15,35 Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge over Israel.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, Forfalskninger