Hvaba?? Den allerførste sabbat Hvaba??

Moses (til højre, med horn i panden) har en teologisk diskussion med en israelit (i midten, med sten i hovedet) om vigtigheden af sabbatten.
Stening

Den første gang ordet "sabbat" nævnes i Bibelen er seks dage efter, at jøderne begyndte at spise manna i ørkenen. På sjettedagen kan »alle menighedens overhoveder« ikke forstå, at folket samler dobbelt så meget manna, som de andre dage.

Moses fortæller, at det skyldes, at i morgen er det »hellig sabbat for Herren«.

2 Mosebog 16,22 Den sjette dag samlede de dobbelt så meget, to omer til hver. Da alle menighedens overhoveder kom og fortalte Moses det,
2 Mosebog 16,23 sagde han til dem: "Det er det, Herren har befalet: I morgen er det hviledag, hellig sabbat for Herren. Bag, hvad I vil bage, og kog, hvad I vil koge. Men alt det, der bliver tilovers, skal I lægge til side og opbevare til næste morgen."

Man kan godt forstå, at »alle menighedens overhoveder« er i tvivl, eftersom der aldrig er nogen, der har nævnt nogen sabbat før. Moses forklarer: »Det er det, Herren har befalet« (2 Mosebog 16,23), og så kan man undre sig over, hvorfor alle 2.502.200 jøder har hørt det og har samlet dobbelt ration manna, mens »menighedens overhoveder« ikke har hørt noget.

Næste dag giver Moses jøderne ordre til at spise det, de havde samlet på sjettedagen. Der er (naturligvis) nogle, der bryder dette forbud, og Gud bliver vred:

2 Mosebog 16,25 Og Moses sagde: "Spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finder I ikke noget derude.
2 Mosebog 16,26 Seks dage skal I samle det. Den syvende dag er det sabbat; da er der ikke noget."
2 Mosebog 16,27 Den syvende dag gik nogle af folket alligevel ud for at samle, men fandt ikke noget.
2 Mosebog 16,28 Da sagde Herren til Moses: "Hvor længe vil I nægte at holde mine befalinger og love?
2 Mosebog 16,29 I må indse, at Herren har givet jer sabbatten; det er derfor, han på den sjette dag giver jer brød til to dage. Bliv, hvor I er! Ingen må gå hjemmefra den syvende dag."
2 Mosebog 16,30 Så hvilede folket på den syvende dag.

På overfladen er det altså endnu en af de evindelige historier om jøderne, der konstant trodser Guds forbud og påbud. Det eneste usædvanlige er, at Gud ikke dræber dem eller rammer dem med pest og bylder.

Men hvordan kan de trodse et bud, der ikke er givet endnu? Det er først 4 kapitler senere, at Gud giver De Ti Bud, hvor der står: »Husk sabbatsdagen og hold den hellig«, og vi skal helt frem til kapitel 31, før sabbatten »er hellig for Herren« og nu ikke bare er et af de 613 påbud og forbud, men »en eviggyldig pagt« og »et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid«.

2 Mosebog 31,12 Herren sagde til Moses:
2 Mosebog 31,13 Sig til israelitterne: I skal holde mine sabbatter, for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer.
2 Mosebog 31,14 I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.
2 Mosebog 31,15 I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden.
2 Mosebog 31,16 Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt.
2 Mosebog 31,17 Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

Her får vi også en forklaring på, hvorfor den syvende dag skal holdes hellig: »for på seks dage skabte Herren himlen og jorden«. Men hvorfor har de gamle patriarker så aldrig holdt sabbat? I første Mosebog indgår Gud pagt med Noa, Abraham, Isak og Jakob, men der er ingen omtale af sabbat.

Hvorfor hidser Gud sig op over, at jøderne ikke kender hans sabbatsregler: »I må indse, at Herren har givet jer sabbatten; det er derfor, han på den sjette dag giver jer brød til to dage«, når det var den allerførste sabbat, og ikke engang »menighedens overhoveder« havde hørt om de nye regler? Og hvorfor skal der gå yderligere 15 kapitler, før Gud stifter sabbatten som »en eviggyldig pagt«?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 2 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten