Hvaba?? Ville Paulus være mennesker til behag? Hvaba??

Kristen tegneserie fra 1978, der genfortæller historien om Paulus i en moderne version.
Paulus i fjernsynet

Ja, Paulus prøvede at være alle til behag.

1 Korintherne 10,33 Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses.

Nej, hvis Paulus havde prøvet at være til behag, ville han ikke have været Kristi tjener.

Galaterne 1,10 Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener.

Ifølge Paulus' egne ord er han altså ikke Kristi tjener.

Kristne bortforklaringer
Man kan sikkert bortforklare selvmodsigelsen ved at pege på de sidste del af 1 Korintherne 10,33: »for at de kan frelses«. Alting er i orden, hvis det kan frelse folk. Men det argument kan også bruges til at bortforklare resten af indholdet i Bibelen.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, Galaterne, Paulus