Hvaba?? Går det godt for gode mennesker? Hvaba??

Går det godt for gode mennesker?
Jesus bliver pisket

Ja, for »Intet ondt rammer den retfærdige«.

Ordsprog 12,21 Intet ondt rammer den retfærdige, men uretfærdige har fuldt op af ulykke.

Salme 5,12 Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal juble til evig tid. Du beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig over dig.
Salme 5,13 For du velsigner den retfærdige, Herre, du beskytter ham med nåde som skjold.

Nej tværtimod: »Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv«. Som kristen skal man forvente forfølgelser og lidelser — og glæde sig over dem:

2 Timotheus 3,12 Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.

Matthæus 5,10 Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Matthæus 5,11 Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.
Matthæus 5,12 Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

1 Peter 4,16 men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn.

1 Peter 3,14 Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel;

2 Korinther 11,23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler rent afsindigt: Jeg overgår dem! Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange.
2 Korinther 11,24 Af jøderne har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét,
2 Korinther 11,25 jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud tre gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn.
2 Korinther 11,26 Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre.
2 Korinther 11,27 Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder.

Ulykker og modgang er et tegn på, at Gud holder af dig:

Hebræer 12,6 for Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af.

Job blev udvalgt til at lide, netop fordi han var gudfrygtig:

Job 1,9 Satan svarede: "Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig.
Job 1,10 Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorde breder sig ud over landet.
Job 1,11 Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt!"

Så hvad kan man konkludere af alt dette?

Lad os give det sidste ord til Salomon, der var verdens klogeste mand til evig tid.

Prædikeren 9,2 Alle får én og samme skæbne, den retfærdige og den uretfærdige, den rene og den urene, den, der ofrer, og den, der ikke ofrer. Det går den gode som synderen, den, der sværger, som den, der frygter for at sværge.
Prædikeren 9,3 Det er ulykken ved alt det, der sker under solen, at alle får én og samme skæbne. Menneskenes hjerte er også fuldt af ondskab, og der er dumhed i deres hjerte, så længe de lever; derefter går de til de døde.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Job, Salmernes Bog, Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog, Matthæus, 2 Korintherne, 2 Timotheus, Hebræerne, 1 Peter, GT kontra NT, Bjergprædikenen