Hvaba?? Indvandreres forplantningsevne Hvaba??

Moses leder de 2.502.200 jøder gennem Det Røde Hav
Moses i det Røde Hav

Første Mosebog slutter med, at jøderne drager til Egypten. I kapitel 46 er der en liste med alle Jakobs børn og børnebørn, der slutter:

1 Mosebog 46,27 De sønner, Josef havde fået i Egypten, var to. I alt kom halvfjerds af Jakobs slægt til Egypten.

Halvfjerds mennesker. Tallet omfatter kun Jakobs slægt, så vi skal gange med 2 for at få ægtefællerne med. Lad os sige 150.

Fire generationer senere forlader jøderne Egypten igen, og antallet er vokset eksplosivt:

2 Mosebog 12,37 Israelitterne brød nu op fra Ramses og drog mod Sukkot, omkring 600.000 mand foruden deres familier.

»omkring 600.000 mand foruden deres familier«. Vi får et mere præcist tal andre steder:

2 Mosebog 38,26 en beka - en halv sekel efter helligdommens vægt - for hver person af alle dem, der blev mønstret fra tyve år og opefter, i alt 603.550.

4 Mosebog 1,46 alle de mønstrede udgjorde 603.550.

4 Mosebog 2,32 Det var de israelitter, der blev mønstret efter deres fædrenehuse. Alle de mønstrede i lejrene, hærafdeling for hærafdeling, udgjorde 603.550.
4 Mosebog 2,33 Levitterne blev ikke mønstret blandt israelitterne, sådan som Herren havde befalet Moses.

Det må siges at være præcist: 603.550 våbenføre mænd over 20 år. Levitterne blev ikke talt med, men i næste kapitel bliver de talt til 22.000 (4 Mosebog 3,39). Det giver altså 625.550 våbenføre mænd over 20 år, og hvis vi som et forsigtigt gæt ganger med 4 for at inkludere kvinder, børn, gamle og invalider, får vi 2.502.200.

4 Mosebog 3,39: Alle de levitter, som Moses og Aron på Herrens befaling holdt mønstring over, slægt for slægt, alle af mandkøn fra en måned og opefter, udgjorde 22.000.

Bibelen kan ikke rigtig blive enig med sig selv om, hvor mange år jøderne var i Egypten eller hvor mange generationer, men som hovedregel var jøderne i Egypten i fire generationer:

1 Mosebog 15,16 Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil, for målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt."

Fra 150 til 2.502.200 i løbet af fire generationer. Selv den mest potente kanin ville blive grøn af misundelse. Og det mest utrolige(!) er, at der kun var to jordemødre til at håndtere disse millioner af fødsler:

2 Mosebog 1,15 Så fik hebræernes jordemødre - den ene hed Shifra, den anden Pua - den besked af egypterkongen:
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 1,20 Gud belønnede jordemødrene, og folket blev stort og meget talrigt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 2 Mosebog, 4 Mosebog, Apostlenes Gerninger, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten