Hvaba?? Hvor længe var Eva i Paradis? Hvaba??

Eva ledsager sin mand ud af Paradis.
Holbein, uddrivelsen fra Paradis

Forfatteren af 1 Timotheus mener at have uddraget en særlig morale fra historien om Eva, der blev snydt af slangen og var skyld i, at mennesket blev jaget ud af Paradis: Moralen er, at kvinder skal holde deres kæft og føde børn:

1 Timotheus 2,11 En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt;
1 Timotheus 2,12 men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.
1 Timotheus 2,13 For Adam blev skabt først, derefter Eva,
1 Timotheus 2,14 og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.
1 Timotheus 2,15 Men frelses skal hun, ved barnefødslen - hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed

Men hvem var det i grunden, der blev uddrevet fra Paradis? Lad os se på den forrige oversættelse:

1 Mosebog 3,22 Men Gud HERREN sagde: "Se, Mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt. Nu skal han ikke række Hånden ud og tage også af Livets Træ og spise og leve evindelig!"
1 Mosebog 3,23 Så forviste Gud HERREN ham fra Edens Have, for at han skulde dyrke Jorden, som han var taget af;
1 Mosebog 3,24 og han drev Mennesket ud, og østen for Edens Have satte han Keruberne med det glimtende Flammesværd til at vogte Vejen til Livets Træ.
Oversættelse fra 1931

"Mennesket" er i ental. Hvis man er i tvivl, så er ordet på hebraisk "Adam". Det var i øvrigt, hvad der stod i oversættelsen fra 1919: »Se, Adam er bleven som en af os til at kende godt og ondt;«

Hvis man stadig er i tvivl, om hvorvidt Adam er i ental, så er Adam »som en af os«, og Gud er bange for, at han rækker hånden ud.

Alt dette kunne sikkert bortforklares. Men så har vi vers 23, hvor der klokkeklart står, at »Så forviste Gud HERREN ham« og »at han skulde dyrke Jorden, som han var taget af«.

Det var Adam og kun ham, der blev udvist. I det omfang Eva har fulgt med ham, har det udelukkende været for at optræde solidarisk med sin mand.

Kristne bortforklaringer
Det er selvfølgelig noget skidt, hvis Bibelen modsiger en kristen kardinaldyd som misogyni. Hvad gør man så? Man forfalsker oversættelsen:

1 Mosebog 3,23 Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af.
Oversættelsen fra 1992

Åbenbart har Bibelselskabet og Indre Mission glemt, at Eva netop ikke var taget af jorden, men "bygget" af et ribben.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 Timotheus, GT kontra NT, Paulus, Arvesynden, Forfalskninger