Hvaba?? Hvor længe var jøderne slaver i Egypten? Hvaba??

Hvor mange år gik der, før Moses krydsede Det Røde Hav?
Moses krydser Det Røde Hav

Vi har allerede kigget på, hvor længe jøderne var i Egypten, og om de var slaver, men hvis de var slaver, hvor længe varede det så?

Bibelen vakler mellem 215, 400 og 430 år. Men hvis man vækker en kristen midt om natten og spørger ham/hende, hvor længe jøderne var i Egypten, vil man formentlig få svaret: 400 år.

1 Mosebog 15,13 Da sagde Herren til Abram: "Du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Dér skal de være trælle og plages i fire hundrede år.

Men det passer ikke. Josefs brødre havde solgt ham til Egypterne, hvor Farao gjorde Josef til den mægtigste mand i hele Egypten: »Ingen i hele Egypten skal uden din tilladelse løfte hånd eller fod!«. Dengang var Josef 30 år (1 Mosebog 41,44-46). Derefter kom de syv fede år og de syv magre år. Da de syv magre år startede, tog Jakob og hans 70 efterkommere til Egypten. På dette tidspunkt har Josef altså været 38 år. Han døde i allersidste vers i 1 Mosebog, 110 år gammel (1 Mosebog 50,26), og på dette tidspunkt, må jøderne have opholdt sig 110-38 = 72 år i Egypten.

1 Mosebog 50,26: Så døde Josef 110 år gammel. Han blev balsameret og lagt i kiste i Egypten.

Anden Mosebog starter med, at »Josef […] og hele det slægtled var døde« (i en udefineret fortid), og »israelitterne […] blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af dem«, og derefter gik det på et tidspunkt galt: »Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef« (2 Mosebog 1,6-8). Men selvom vi er flinke overfor de kristne og forudsætter, at denne nye konge, der ikke kendte Josef, sprang frem ved Josefs dødsleje, må der altså allerede være gået 72 år af de 400/430 år. Vi kan selv med de flinkeste forudsætninger ikke få mere end med 338/368 års slaveri.

Men kabalen går stadig ikke op. Teksten lægger op til, at det er denne nye »konge over Egypten, som ikke kendte til Josef«, der var problemet, og han har vel ikke levet i 338/368 år. Det var trods alt længe siden, at Gud havde udtalt, at mennesker kun skulle blive 120 år.

2 Mosebog 1,6: Josef og alle hans brødre og hele det slægtled var døde.
2 Mosebog 1,7: Men israelitterne var frugtbare; det vrimlede med dem, og de blev mange; de blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af dem.
2 Mosebog 1,8: Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef.
1 Mosebog 41,44: Farao sagde til Josef: "Jeg er Farao! Ingen i hele Egypten skal uden din tilladelse løfte hånd eller fod!"
1 Mosebog 41,45: Så gav Farao Josef navnet Safenat-Panea, og han gav ham Asenat til hustru; hun var datter af Potifera, præsten i On. Så drog Josef ud over hele Egypten.
1 Mosebog 41,46: Josef var tredive år, da han trådte i egypterkongen Faraos tjeneste. Josef forlod nu Farao og rejste rundt i hele Egypten.

Denne nye konge må have kommet til ret sent i historien, for han udtaler: »Det israelitiske folk er større og talrigere end vi« (2 Mosebog 1,9), hvilket ikke kan referere til de oprindelige 70 medlemmer af Jakobs familie. I det hele taget er det svært at læse 2 Mosebog på anden måde end, at den konge, der gav ordre til at kaste alle de jødiske børn i vandet, dukker op kort før Moses' fødsel, og at han er den samme Farao,(1) som druknede 80 år senere (2 Mosebog 7,7), da Moses havde skilt det Røde Hav.(2)

2 Mosebog 7,7: Moses var firs år, og Aron var treogfirs, da de talte til Farao.

Jøderne var altså ikke slaver i hverken 430 eller 400 år, men højst lidt over 80 år, hvis de overhovedet var slaver nogensinde.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Den gunstige læser vil have bemærket endnu en selvmodsigelse her: De forskellige forfattere kan ikke blive enige om, han skal kaldes "konge" eller "Farao".
Her er en selvmodsigelse mellem Det Gamle og Det Nye Testamente: Der står ikke "det Røde Hav" i Det Gamle Testamente, men "Sivhavet".

Mærker: 1 Mosebog, 2 Mosebog, Apostlenes Gerninger, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten