Hvaba?? Var Jesus hele verdens frelser? Hvaba??

Jesus' verdensbillede. Fra "The only sinless man".
Jesus' verdensbillede

Normalt går vi ud fra, at Jesus vil frelse alle mennesker i hele verden:

Johannes 4,41 og på grund af hans ord kom mange flere til tro.
Johannes 4,42 Og til kvinden sagde de: "Nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte; vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser."

1 Korintherne 15,22 For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.

1 Johannes 2,2 han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.

Men han forbød sine disciple at gå til hedninger (dvs. ikke-jøder)(1). De skulle holde sig til »de fortabte får af Israels hus«:

Matthæus 10,5 Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: "Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer;
Matthæus 10,6 men gå derimod til de fortabte får af Israels hus.

Da en kana'anæisk kvinde bad ham kurere hendes syge datter, gentog Jesus, at han kun var sendt »til de fortabte får af Israels hus«. Og da hun kastede sig ned for ham, kaldte han hende en lille hund.

Matthæus 15,22 Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon."
Matthæus 15,23 Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk! Hun råber efter os."
Matthæus 15,24 Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus."
Matthæus 15,25 Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig!"
Matthæus 15,26 Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde."

Kristen bortforklaring 1

Den første bortforklaring ligger allerede i oversættelsen af det græske ord "ethnos" til "hedninger."(1) Det græske ord viser tydeligt, at Jesus diskriminerer etnisk, men med den danske oversættelse kan Indre Mission more sig over, at Jesus rakker ned på hedninger.

Men denne oversættelse gør Jesus' ord til noget nonsens: Normalt vil missionærer per definition gå ud til hedningerne, det er jo dem, der skal omvendes. Hvis man lige har startet en ny religion, der består af en (1) profet og tolv disciple, er det faktisk svært at undgå at støde ind i hedninger.

Kristen bortforklaring 2

De kristne plejer at påstå, at der var en "timing" i Jesus' mission, der gjorde, at han i starten ikke kunne missionere blandt ikke-jøder.

Men hvad er det for en "timing", der binder Universets Skaber til en lillebitte etnisk gruppe? Hvorhenne i Matthæusevangeliet står der, at Jesus nogensinde missionerede blandt ikke-jøder? Og hvorfor behøvede Jesus at være så uforskammet overfor den stakkels kana'anæiske kvinde med den syge datter?

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

hedninge, folkeslag og ikke-jøder . . .: det græske ord er "ethnos", der, som man kan se, har noget at gøre med etnisk. Ordet betyder race eller stamme, og bruges især om ikke-jødiske stammer.

King James Bible oversætter 93 gange ordet til "Gentile", der netop betyder ikke-jøde. Grundbetydningen af "Gentile" er også folkeslag og klan, i og med det kommer af det græske ord "gens", der i genitiv hedder "gentis".

I de hebraiske tekster bruges "ha goyim", der betyder (ikke-jødiske) folkeslag.


Mærker: Matthæus, Johannes