Hvaba?? Er Paulus i Helvede? Hvaba??

Paulus møder Jesus på vejen til Damaskus.
Michelangelo: Paulus bliver kaldet af Jesus

Det grundlæggende i Paulus' teologi er, at mennesket frelses gennem deres tro, og ikke gerninger.

Galaterne 2,16 Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.

Og hvad betyder "tro" så? Det giver Bibelen et klart svar på:

Hebræerne 11,1 Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses

Men Paulus havde ikke tro på »det, der ikke ses«, han havde viden: Han havde "set lyset", da han mødte Jesus på vejen til Damaskus, og han fik jævnligt en lind strøm af »syner og åbenbaringer fra Herren«.

Desuden havde han selv været oppe i den tredje himmel for at møde Jesus:

2 Korintherne 12,1 Stolt vil jeg være, selv om det ikke nytter, og nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren.
2 Korintherne 12,2 Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - blev rykket bort til den tredje himmel.
2 Korintherne 12,3 Og jeg ved om dette menneske - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det -
2 Korintherne 12,4 at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale.

Paulus havde ikke tro på »det, der ikke ses«, Gud var ikke skjult for ham, så ifølge hans egne ord er han ikke frelst.

Kristne bortforklaringer

Automatreaktionen er at anklage de onde ateister for at have misforstået og misfortolket det hele.

Men faktisk er argumentet taget fra denne meget kristne video: Is Paul in Hell?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Korintherne, Galaterne, Hebræerne, Paulus