Hvaba?? Jakob og Guds hus, Betel Hvaba??

Guds engel kalder sig "Guds hus' Gud".
Engel

Allerede Abraham vandrede rundt i Betel:

1 Mosebog 12,8 Derfra drog han videre mod bjerglandet øst for Betel, og han slog sit telt op mellem Betel i vest og Aj i øst. Dér byggede han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn.

Det er godt gået i betragtning af, at det først er mange kapitler senere, at Abrahams barnebarn, Jakob, giver Betel sit navn. På Abrahams tid hed byen åbenbart Luz: »Tidligere hed byen Luz« (28,19):

1 Mosebog 28,17 Og han blev grebet af frygt og sagde: "Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!"
1 Mosebog 28,18 Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.
1 Mosebog 28,19 Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz.

Bibelselskabet forklarer i en fodnote: »Betel betyder Guds hus«. "El" er nemlig et af Guds navne.

Man kan undre sig over, hvordan Abraham kan opholde sig i Betel, 16 kapitler før stedet får sit navn, men den slags selvmodsigelser er barnemad for en god kristen: Måske har forfatteren bare skrevet i bagklogskabens lys? Måske havde forfatteren en rigtig god (og meget kristen) grund til ikke at skrive "Luz, der senere kom til at hedde Betel"?

Næste gang Betel optræder er, når Jakob fortæller sine to koner om en af sine drømme:

1 Mosebog 31,11 I drømmen sagde Guds engel til mig: Jakob! Jeg svarede ja,
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 31,13 Jeg er Betels Gud, dér hvor du salvede en stenstøtte og aflagde løfte til mig. Forlad nu dette land, og vend tilbage til dit fædreland."

Hvis »Betel betyder Guds hus«, så må »Betels Gud« betyde "Guds hus' Gud". Hvorfor har Gud taget navn efter et stednavn, Jakob har opfundet? Og hvorfor er det Guds engel, der præsenterer sig som "Guds hus' Gud"?

Så får Jakob ordre til at drage til Betel:

1 Mosebog 35,1 Gud sagde til Jakob: "Drag op til Betel, slå dig ned der, og byg et alter for den Gud, der viste sig for dig, da du var på flugt for din bror Esau."
[. . .] [. . .]
1 Mosebog 35,6 Jakob kom til Luz i Kana'an, det samme som Betel, sammen med alle sine folk.
1 Mosebog 35,7 Dér byggede han et alter og kaldte stedet El-Betel, for dér havde Gud åbenbaret sig for ham, da han var på flugt for sin bror.

Jakob tager til Luz (selvom det jo ikke har heddet Luz siden 1 Mosebog 28,19) og kalder stedet El-Betel. Bibelselskabet forklarer i en fodnote: »El-Betel betyder Betels Gud«, med andre ord samme navn som den Gud, Jakob fortalte om i 1 Mosebog 31,13: »Jeg er Betels Gud«.

Her kan man så blive i tvivl, om hvorvidt Betel ("Guds hus") og El-Betel ("Guds hus' Gud") er samme navn, eller om Jakob nu har omdøbt Betel til El-Betel. Men heldigvis bortjager Jakob straks tvivlen ved at give stedet navnet Betel for tredje gang:

1 Mosebog 35,15 Og stedet, hvor Gud havde talt med ham, kaldte Jakob Betel.

Så skulle det være slået fast. Tredje gang er lykkens gang.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen