Hvaba?? Hvem er Kenan? Hvaba??

Havde Jesus ingen forfar?
Maria og Helligånden

Ifølge Lukas hedder en af Jesus' forfædre Kenan. Han er søn af Arpakshad og far til Shela:

Lukas 3,35 søn af Serug, søn af Re'u, søn af Peleg, søn af Eber, søn af Shela,
Lukas 3,36 søn af Kenan, søn af Arpakshad, søn af Sem, søn af Noa, søn af Lemek,
Lukas 3,37 søn af Metusalem, søn af Enok, søn af Jered, søn af Mahalal'el, søn af Kenan,
Lukas 3,38 søn af Enosh, søn af Set, søn af Adam, søn af Gud.

Men hvis vi kigger i de tilsvarende stamtavler i Det Gamle Testamente, er Kenan forsvundet. Shela er nu søn (ikke sønnesøn) af Arpakshad (NB: Lukas følger slægten nedefra og ender med stamfaren, mens alle andre starter med stamfaren).

1 Mosebog 10,24 Arpakshad fik Shela, og Shela fik Eber

1 Mosebog 11,12 Da Arpakshad havde levet 35 år, fik han Shela.
1 Mosebog 11,13 Efter at Arpakshad havde fået Shela, levede han i 403 år og fik sønner og døtre.

1 Krønike 1,18 Arpakshad fik Shela, og Shela fik Eber.

En af Jesus' forfædre er forsvundet. Hvor blev Kenan af?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Lukas, GT kontra NT, Stamtavler