Hvaba?? Gud er stor, men Satan er større Hvaba??

Djævelen spiller sækkepibe. Det hævdes, at "sækkepiben" er Martin Luther.
Martin Luther

Det var tidligere lykkedes for Paulus at forkynde evangeliet for menigheden i Thessalonika, og Gud får straks æren.

1 Thessaloniker 2,2 men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under megen kamp.

Gud er stor!

Derefter beklager Paulus, at han nu må nøjes med at skrive til dem i stedet for at møde op personligt. Desværre har Satan afskåret ham.

1 Thessaloniker 2,18 For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere gange, men Satan afskar os fra det.

Åbenbart er Satan stærkere end Gud.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Thessalonikerne, Paulus