Hvaba?? Må man tage renter og drive åger? Hvaba??

Bibelen i Lego, Må man tage renter?
50 sekel

Det vil sikkert overraske mange, at jødernes lov forbyder at tage renter (i al fald fra landsmænd).

3 Mosebog 25,35 Når det går dårligt for din landsmand, og han ikke kan klare sig, skal du understøtte ham, som var han fremmed eller tilflytter, så han kan opretholde livet hos dig;
3 Mosebog 25,36 du må ikke tage rente eller åger af ham. Du skal frygte din Gud, så din landsmand kan opretholde livet hos dig.
3 Mosebog 25,37 Du må ikke låne ham penge mod rente og ikke yde ham føde mod åger.

Salme 15,1 Salme af David. Herre, hvem kan være gæst i dit telt, hvem kan bo på dit hellige bjerg?
[.. .. ..] [. . .]
Salme 15,5 den som ikke låner penge ud mod renter og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige. Den, der overholder dette, skal aldrig vakle.

Ezekiel 18,5 Når en mand er retfærdig, øver han ret og retfærdighed.
[.. .. ..] [. . .]
Ezekiel 18,8 Han låner ikke ud mod renter og driver ikke åger. Han holder sig fra uret og fælder redelig dom mand og mand imellem.
Ezekiel 18,9 Han følger mine love og holder mine bud og handler redeligt. Han er retfærdig, han skal bevare livet, siger Gud Herren.

Derimod er det stik modsat med kristendommen. En af Jesus' lignelser handler om vigtigheden af at få renter. En mand betror et antal tjenere nogle penge. De bliver alle rost, fordi de har fået hans penge til at yngle:

Matthæus 25,20 Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.
Matthæus 25,21 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!
Matthæus 25,22 Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til.
Matthæus 25,23 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!

Den sidste tjener har bare gemt pengene et sikkert sted, så manden får sine penge tilbage — uden renter. Tjeneren bliver skældt huden fuld: »Du dårlige og dovne tjener!« og kastet ud i mørket, hvor der skal være »gråd og tænderskæren«.

Hans store fejl var, at han ikke havde givet pengene til vekselererne: »så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage«:

Matthæus 25,24 Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt,
Matthæus 25,25 og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.
Matthæus 25,26 Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt.
Matthæus 25,27 Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage.
Matthæus 25,28 Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter.
Matthæus 25,29 For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.
Matthæus 25,30 Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Kristen bortforklaring #1
En kristen vil straks påpege, at "det kun er en lignelse". Men i såfald kan vi se bort fra alt, hvad Jesus nogensinde har sagt, for ifølge Bibelen talte Jesus udelukkende i lignelser: »han talte ikke til dem undtagen i lignelser« (Markus 4,33-34).

Desuden er det, at det er en lignelse, ikke i sig selv en undskyldning for at sige noget vrøvl. Man går nok ikke helt galt i byen, hvis man gætter på, at den mægtige mand er en parabel for Gud, og hvorfor skulle han straffe folk for at følge Guds lov?

Markus 4,33: Med mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det;
Markus 4,34: han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple.

Kristen bortforklaring #2

I middelalderen overlod man pengeudlånervirksomheden til jøder.

Forbuddet i 3 Mosebog 25 (citeret foroven) forhindrer kun jøder i at kræve renter af andre jøder. Andre steder skærer Bibelen ud i pap, at jøder har ret til at kræve renter af ikke-jøder:

5 Mosebog 23,20 Du må ikke kræve renter af din landsmand, hverken af penge eller af fødevarer eller af noget som helst, man låner ud.
5 Mosebog 23,21 Af udlændingen må du kræve renter, men ikke af din landsmand, for at Herren din Gud kan velsigne dig i alt, hvad du erhverver i det land, du skal ind og tage i besiddelse.

Fra den katolske kirkes side, var straffen for åger dels, at man ikke måtte deltage i nadveren, og dels ikke kunne blive begravet i kristen jord. Den "straf" havde jøderne jo allerede fået, så de havde intet at miste.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 3 Mosebog, Salmernes Bog, Ezekiel, Matthæus, GT kontra NT