Hvaba?? En græsselig historie Hvaba??

Græshopperne lignede heste — bortset altså fra at de havde menneskeansigter, kvindehår, løvetænder, jernbrynje, vinger og skorpionhaler.
Den slags er helt normalt i Bibelen.
Græshopper

Den sidste bog i Bibelen handler om Jordens undergang, og det sker jo meget snart. Guds engle hælder ulykker ud over jorden, og katastrofen antager bibelske proportioner, mens jorden går op i flammer. En af de mindre ting er, at alt græsset brænder op:

Åbenbar. 8,7 Den første blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden; og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op.

I næste kapitel kommer en flok meget specielle græshopper (billedet til højre). Gud har åbenbart modificeret græshopperne genetisk til at kunne stikke som skorpioner. Men de bliver formanet til ikke at skade jordens græs:

Åbenbar. 9,4 Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande.

Jamen, var alt græsset ikke brændt op i kapitlet forinden?

Græsset er næsten lige så sejlivet som egypternes dyr.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Åbenbaringen