Hvaba?? Blev Jesus bønhørt ved Getsemane? Hvaba??

Lukas 22,44: "[…] hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden"
The Passion

Ved Getsemane trygler Jesus Gud, om han ikke nok må slippe for at blive korsfæstet. Han er så desperat, at en engel må styrke ham, mens hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden:

Lukas 22,41 Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad:
Lukas 22,42 "Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din."
Lukas 22,43 Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham.
Lukas 22,44 I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden.
Lukas 22,45 Da han havde rejst sig fra bønnen og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende, overvældede af sorg,

Som bekendt hjalp det ikke: Jesus blev arresteret få øjeblikke senere, og næste morgen blev han henrettet.

Ikke desto mindre står der i Hebræerbrevet, at han blev bønhørt og frelst fra døden:

Hebræerne 5,7 Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.

Kristen bortforklaring #1
Man kan sikkert bortforklare det med, at Jesus blev frelst fra døden i og med, at han genopstod. Men det var Jesus jo klar over fra starten af — det var faktisk netop det budskab, han selv havde præket dag og nat. Hans bøn ved Getsemane var at undgå den smertefulde korsfæstelse og død — »Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig« — og vi må konstatere, at han ikke blev bønhørt: »Dog, ske ikke min vilje, men din«.

Kristen bortforklaring #2

Bibelen på Hverdagsdansk foreslår i en fodnote: »5,7 Kan måske også oversættes: "Gud hørte hans bøn og tog hans frygt væk."«

Jesus bad »til ham, som kunne frelse ham fra døden« og han blev bønhørt ved at Gud tog frygten væk. Goddag mand. Økseskaft!

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Hebræerne