Hvaba?? Skal de troende dømmes? Hvaba??

Jesus sidder og venter
Treenigheden

Nej. Jesus lovede, at enhver, der troede på ham, slap for at skulle dømmes.

Johannes 5,24 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

Jo. Det er menneskets lod at dø og derefter dømmes:

Hebræerne 9,27 Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,
Hebræerne 9,28 sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.

2 Korintherne 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Kristne bortforklaringer
Med hensyn til Hebræerbrevet, kan man påstå, at Jesus' ord "præciserer", så de tilsammen siger noget i retning af: "Det er mennesket lod at dømmes, med mindre man hører Jesus ord og tror ham".

Men i såfald er det underligt, at Hebræerbrevet ikke gør opmærksom på, at der gælder en undtagelse for milliarder af kristne — især i betragtning af at det netop er disse milliarder af kristne, brevet henvender sig til.

Desuden ville dette svække forfatterens argument: Hebræerbrevet argumenterer for, at ligesom det er stensikkert, at mennesker skal dø og dømmes, ligeså stensikkert er det, at Jesus bærer vores synder og vil komme tilbage for at frelse os. Hvis der lige pludselig er et par milliarder af undtagelser for menneskets død og dom, så kan vi måske heller ikke stole på, at Jesus bærer vores synder og vil komme tilbage for at frelse os?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Hebræerne