Hvaba?? Må man afbilde det, som er i Himmelen? Hvaba??

2 Mosebog 20,5-6: Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen […] du må ikke tilbede eller dyrke det.
Pave Frans

Blandt De Ti Bud er der et forbud mod at afbilde »det, som er oppe i Himmelen«.

2 Mosebog 20,4 Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i Vandet under Jorden;
2 Mosebog 20,5 du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde på Børn af dem, som hader mig,
2 Mosebog 20,6 men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!
(Den forrige danske oversættelse)

Budet fylder hele tre vers, og Gud er en nidkær gud, der truer med at straffe overtrædelser »indtil tredje og fjerde Led«. Hvis din oldemor engang har tegnet en engel, ryger du lukt i Helvede.

Få kapitler senere giver Gud sit folk ordrer til at bryde dette bud. Nu skal der fremstilles to keruber af guld:

2 Mosebog 25,18 og du skal lave to keruber af guld til de to ender af sonedækket; som udhamret arbejde skal du lave dem.
2 Mosebog 25,19 Lav en kerub til den ene ende og en kerub til den anden ende; i begge ender skal I lave keruberne i ét med sonedækket.
2 Mosebog 25,20 Keruberne skal brede vingerne opad, så de med deres vinger dækker over sonedækket, idet de står over for hinanden; kerubernes ansigter skal være vendt mod sonedækket. 2 Mosebog 25,21 Du skal lægge sonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.

De to keruber skal dekorere Pagtens Ark, hvori »Vidnesbyrdet« (De Ti Bud) skal placeres.

Det samme står i Det Nye Testamente:

Hebræerne 9,5 Og oven over arken var herlighedens keruber, som overskyggede sonedækket; men det skal der ikke gås i enkeltheder med nu.

Selvmodsigelsen er total: Keruberne skal placeres ovenpå den Ark, der indeholder tavlerne med De Ti Bud, der forbyder at lave keruber.

Pagtens ark, dekoreret med to engle.
Pagtens ark

Kan det blive værre? Ja, det kan det. I den grad.

Kristen bortforklaring #1

Eftersom katolske kirker er smækfyldte med billeder og statuer af Gud, engle, helgener og alle muligt andet af »det, som er oppe i Himmelen« (billedet øverst til højre), har katolikkerne for 1.600 år siden droppet dette bud. Se evt. mere om De Ti katolske Bud.

Kristen bortforklaring #2

Her i landet er "vi" som bekendt lutheranere. Reformationen blev ledsaget af en billedstorm, men den var ikke så slem her i landet.

Lutheranere har ikke et billedforbud, sådan som man ser det i de strenge retninger indenfor jødedommen og Islam. Lutheranere fokuserer i stedet på fortsættelsen med, at »du må ikke tilbede eller dyrke det«. Der er ikke noget galt i at lave en statue af Jomfru Maria — problemet kommer først, hvis man begynder at tilbede statuen. Du kan godt komme ind i Himlen, selvom din oldemor har tegnet en engel, men hvis hun har tilbedt sin tegning, ryger du lige i Helvede.

Lutheranere følger katolikkerne i at droppe det Andet Bud. Se mere om De Ti lutheranske Bud.

Kristen bortforklaring #3

Uanset hvor meget man bortforklarer og bortfortolker, og uanset at man dropper det Andet Bud, kommer man ikke uden om, at der stadig er tre vers, der forbyder at afbilde alt, hvad der er i himlen, på jorden og i vandet. Men når alt andet svigter, kan man altid rette i teksten. Sådan ser verset ud i oversættelsen fra 1992.

2 Mosebog 20,4 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dermed er Guds ord bragt i overensstemmelse med indremissionsk teologi: Man må gerne afbilde alskens ting i himlen, på jorden og i vandet, bare det ikke er gudebilleder.

Keruber er ikke guder, vel?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud, Forfalskninger