Hvaba?? Står Guds lov over demokratiet? Hvaba??

Paulus ville have været dræbt af gadens parlament, hvis ikke de romerske myndigheder havde reddet ham.
Paulus og romerne

Det mente sognepræst Orla Villekjær, dengang Brorsons Kirke på Nørrebro blev fyldt med afviste asylansøgere, narkodømte og Enhedslisten: »Der er noget, der står helt over Folketingets lovgivning og demokratiets bestræbelser på at finde frem til acceptable juridiske rammer, som vi alle skal holde os inden for, hvis et fællesskabet skal fungere. Det er Guds lov« (4 september 2009). Dagen efter uddybede han i TV2: »Jamen, der er noget, der står over den danske lovgivning, og det er jo Guds lov, og det er den lov, også vi som præster og enhver kristen sådan set er underlagt«.

En sådan tilladelse giver naturligvis store muligheder for folk, der mener at være på Guds hold (arabisk: Hizbollah). Der er faktisk et enkelt sted i Det Nye Testamente, der bekræfter, at man bør (ikke "skal") adlyde Gud (ikke "Guds lov") fremfor mennesker:

Apost. G. 5,29 Peter og apostlene svarede: "Man bør adlyde Gud mere end mennesker.

Men det, der måske kommer som et chok for Orla Villekjær, narkodømte asylansøgerne og Enhedslisten, er, at denne ene anbefaling drukner i mængden af klokkeklare ordrer, der utvetydigt fortæller, at man som kristen har pligt til at adlyde myndighederne.

Peter, der lige er citeret for, at man bør adlyde Gud mere end mennesker, siger i sine epistler, at man "for Herrens skyld" skal »underordne [sig] under enhver menneskelig ordning«.

1 Peter 2,13 For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver
1 Peter 2,14 eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode.
1 Peter 2,15 For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker;

Paulus, der selv skyldte myndighederne sit liv (billedet til højre), mente, at alle myndigheder er forordnet af Gud. Gode mennesker har intet at frygte fra politiet, »Men gør du det onde, må du frygte« Vi (dvs. os, der ikke er afviste asylansøgerne, narkodømte og Enhedslisten) betaler jo netop vores skat til politiet, for at de skal udføre deres hverv:

Romerne 13,1 Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud.
Romerne 13,2 Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom.
Romerne 13,3 De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem;
Romerne 13,4 for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde.
Romerne 13,5 Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld.
Romerne 13,6 Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det.

Titus 3,1 Påmind dem om at underordne sig under øvrigheder og myndigheder, adlyde og være rede til enhver god gerning;

Hebræerne 13,17 Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab; lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Romerne, Titus, Hebræerne, 1 Peter, Paulus