Hvaba?? Far og søn har samme mor Hvaba??

Både Abija og Asa er Jesus' forfædre. Det vil sige, at Jesus har incestuøst blod i årene.
Illustration fra Old Testament Stories Comically Illustrated, 1892.
Abija

To af Judas konger — Abija og Asa — far og søn — havde den samme mor: Ma'aka, datter af Absalom.

1 Kongebog 15,1 I Nebats søn kong Jeroboams attende regeringsår blev Abija konge over Juda.
1 Kongebog 15,2 Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom.
[.. .. ..] [...]
1 Kongebog 15,8 Abija lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Davidsbyen, og hans søn Asa blev konge efter ham.
1 Kongebog 15,9 I Israels konge Jeroboams tyvende regeringsår blev Asa konge over Juda.
1 Kongebog 15,10 Han regerede enogfyrre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom.

Det samme gør sig gældende, når historien gentages i 2 Krønikebog. I denne genfortælling er Abija stadig søn af Absaloms datter Ma'aka.:

2 Krønikebog 11,20 Senere giftede han sig med Absaloms datter Ma'aka. Hun fødte ham Abija, Attaj, Ziza og Shelomot.
2 Krønikebog 11,21 Rehabeam elskede Absaloms datter Ma'aka højere end sine andre hustruer og medhustruer; han havde atten hustruer og tres medhustruer, og han fik otteogtyve sønner og tres døtre.
2 Krønikebog 11,22 Rehabeam indsatte Ma'akas søn Abija som overhoved og fyrste blandt hans brødre i den hensigt at gøre ham til konge.

Derimod står der ikke, hvad Asa's mor hedder — i første omgang. Det får vi først at vide flere kapitler senere, da han afsætter hende.

2 Krønikebog 15,16 Kong Asa fratog endog sin Moder Ma'aka Værdigheden som Herskerinde, fordi hun havde ladet lave et Skændselsbillede til Ære for Asjera; Asa lod hendes Skændselsbillede nedbryde, sønderknuse og brænde i Kedrons Dal.
(Den forrige danske oversættelse)

Kongebøgerne og Krønikebøgerne er enige om, at både Abija og hans søn Asa er søn af Absaloms datter Ma'aka. Her modsiger de iøvrigt Samuelsbøgerne, der hævder Absaloms datter hed Tamar (2 Samuel 14,27).

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet", således at "mor" betyder "bedstemor". Faktisk er der mange engelske Bibler, hvor oversætteren simpelthen skriver "grandmother", så problemet forsvinder.

Herhjemme gælder det for Jehovas Vidners oversættelse. Samtidig retter de "datter" til "datterdatter", så de får løst selvmodsigelsen med, om Absaloms datter hedder Ma'aka eller Tamar (2 Samuel 14,27):

2 Samuel 14,27: Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamar. Hun var en smuk kvinde.

1 Kongebog 15,2 Han regerede i tre år i Jerusalem, og hans moders navn var Ma'aka; hun var en datterdatter af Abi'sjalom.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 15,10 og han regerede i enogfyrre år i Jerusalem, og hans bedstemoders navn var Ma'aka; hun var Abi'sjaloms datterdatter.
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring kan en kristen pege på, at David kaldes Asa's fader allerede i det næste vers, selvom David jo var Asa's oldefar. Ergo kan fader på "Bibelsprog" betyde alt muligt.

1 Kongebog 15,11 Asa gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ligesom sin fader David.

Hertil er der kun at sige, at der er forskel på folk. David var grundlægger af et dynasti, og Jesus blev også jævnligt kaldt "Davids søn" 39 generationer senere. Det er ikke det samme som, at "mor" kan betyde "bedstemor", nårsomhelst noget skal bortforklares.

Kristen bortforklaring #3

Derefter kan man pege på, at to vers senere bliver Ma'aka omtalt som "kongemoder": »Han fjernede også sin mor Ma'aka som kongemoder« (1 Kongebog 15,13).

1 Kongebog 15,13: Han fjernede også sin mor Ma'aka som kongemoder, fordi hun havde ladet fremstille en rædselsstøtte til Ashera. Asa huggede støtten om og brændte den i Kedrondalen.

Men ordet "kongemoderen" er opfundet af Bibelselskabet; det hebraiske ord betyder bare dronning. I den forrige oversættelse stod der "Herskerinde" (og det gjorde der også i 2 Krønikebog 15,16 - citeret foroven):

1 Kongebog 15,13 Han fratog endog sin Moder Ma'aka Værdigheden som Herskerinde, fordi hun havde ladet lave et Skændselsbillede til Ære for Asjera; Asa lod hendes Skændselsbillede nedbryde og brænde i Kedrons Dal.
(Den forrige danske oversættelse)

Desuden kan man igen undre sig over, at Bibelen behøver at være så tyk, hvis man alligevel ikke aner, hvad ordene betyder.

Kristen bortforklaring #4

Bibelselskabet vælger den prøvede løsning: At forfalske teksten. I den autoriserede oversættelse fra 1992 er dronningens navn "faldet ud" af teksten: Desuden bliver "herskerinde" igen erstattet af ordet "kongemoder":

2 Krønikebog 15,16 Kong Asa fjernede også sin mor som kongemoder, fordi hun havde ladet fremstille en rædselsstøtte til Ashera. Asa huggede støtten om, knuste den og brændte den i Kedrondalen.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler, Forfalskninger