Hvaba?? Hvad mener Paulus om at gøre forskel? Hvaba??

Bibelske familieværdier: Mens Esau (i baggrunden) jager vildt til sin blinde, døende far, Isak, snyder Jakob og Rebekka ham for hans arveret.
Isak, Jakob, Esau og Rebekka

Et vigtigt budskab for kristendommen er, at Gud er den kærlige fader, der elsker os alle. Paulus understregede flere gange, at ikke gør forskel på mennesker:

Romerne 2,10 herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først, og græker.
Romerne 2,11 For Gud gør ikke forskel på nogen.

Galaterne 2,6 Og de, som anses for at være noget - hvad de engang var, er mig ligegyldigt, Gud gør ikke forskel på mennesker - mig pålagde de ansete intet nyt.

Efeserne 6,9 Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen.

Men her må Paulus have glemt at læse sine egne epistler, for andetsteds pointerer han, hvorledes Gud hadede Esau, allerede inden han blev født. Esaus tårer var unyttige:

Romerne 9,10 Men ikke nok med det; sådan også, da Rebekka skulle have børn med én mand, vor fader Isak:
Romerne 9,11 Endnu inden de var født, endsige havde gjort noget godt eller ondt, blev der - for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast,
Romerne 9,12 ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder - sagt til hende: "Den ældste skal trælle for den yngste."
Romerne 9,13 Der står jo skrevet: "Jeg elskede Jakob, men hadede Esau."
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 9,15 Han siger jo til Moses: "Jeg forbarmer mig, over hvem jeg vil, og viser nåde, mod hvem jeg vil."
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 9,18 Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.

Kristne bortforklaringer

Hvis man er hardcore-kristen, vil man forklare, at Gud hadede Esau, inden han blev født, fordi Gud er alvidende og vidste, at Esau senere ville lade sig snyde af Jakob for sin førstefødselsret.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Romerne, Galaterne, Efeserne, GT kontra NT, Paulus