Hvaba?? Kødets genopstandelse Hvaba??

Thomas Tvivleren af Caravaggio.
Thomas Tvivleren

Et af de uafklarede spørgsmål indenfor kristendommen er, om genopstandelsen sker i kødet eller i ånden.

Evangelierne går langt for at "bevise", at Jesus genopstod i kødet. Han har kød og knogler, og han viser den vantro Thomas, at han har de samme huller i hænderne og i siden, som da han døde (billedet til højre).

Lukas 24,39 Se på mine hænder og fødder - det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har."
Lukas 24,40 Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder.
Lukas 24,41 Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: "Har I noget at spise her?"
Lukas 24,42 De gav ham et stykke stegt fisk,
Lukas 24,43 og det tog han og spiste, mens de så det.

Johannes 20,27 Derpå sagde han til Thomas: "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende."

Omvendt insisterer epistlerne på, at de genopstandne får et nyt åndeligt legeme. Den sidste Adam (dvs. Jesus) »blev en ånd, der gør levende«.

1 Korinther 15,44 Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et sjæleligt legeme, findes der også et åndeligt legeme.
1 Korinther 15,45 Således står der også skrevet: "Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl," den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 15,50 Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige.
1 Korinther 15,51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,
1 Korinther 15,52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,

Kristen bortforklaring #1
Med hensyn til Paulus' ord om, at »Kød og blod kan ikke arve Guds rige«, forfattede en from kristen hurtigt 3 Korintherbrev, der skulle forestille at være Paulus' svar til menigheden i Korinth på, hvordan hans udtalelse kunne forenes med Kirkens dogme om fysisk genopstandelse.

Denne falske epistel har dog aldrig rigtigt været optaget i Biblerne her i Vesten.

Kristen bortforklaring #2
Med hensyn til Peters ord om, at Jesus var »gjort levende i Ånden«, kan man benytte sig af, at der hverken står "af" eller "i" i den græske tekst. Ordet "ånden" står i dativ, og King James Bible vælger derfor at skrive, at Jesus var gjort levende "af Ånden". Oversætteren skriver ovenikøbet "Ånden" med stort, så vi kan forstå, at det er Helligånden, der har opvækket Jesus. I kødet, naturligvis.

1 Peter 3,18 For Christ also hath once suffered for sins the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh but quickened by the Spirit:
(King James Bibel fra 1611)

Denne oversættelse holder dog ikke til en elementær grammatisk analyse. Både "kødet" og "ånden" står i dativ, så meningen med sætningen er at fremhæve en antitese mellem kød og ånd. Man kan vælge at skrive "i" foran både kød og ånd, som Bibelselskabet gør det, eller "efter" eller ligefrem udpensle, at der er tale om "kødets sfære" versus "åndens sfære". Det eneste man ikke må, er at oversætte de to dativer forskelligt.

1 Peter 3,18 Thi og Christus led eengang for vore Synder, den Retfærdige for de uretfærdige, at han kunde føre os frem til Gud, han, som vel led Døden efter Kjødet, men blev levendegjort efter Aanden;
(Dansk oversættelse fra 1897)

1 Peter 3,18 For Christ also suffered for sins once for all, an innocent person for the guilty, so that he could bring you to God. He was put to death in the sphere of the flesh but was made alive in the sphere of the spirit,
ISV, International Standard Version

Bibelselskabet bruger lidt af den samme bortforklaring. Ganske vist skriver de "i Ånden", men de skriver "Ånden" med stort, så vi skal tro, det er en hentydning til Helligånden.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Johannes, 1 Korintherne, 1 Peter, Paulus