Hvaba?? Se til, at du ikke siger det til nogen Hvaba??

"Se til, at du ikke siger det til nogen".
Jesus holder foredrag

I Markusevangeliet helbreder Jesus en spedalsk og slutter med at formane ham at holde det hemmeligt: »Se til, at du ikke siger det til nogen« (Markus 1,44).

Markus 1,44: idet han sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem."

Men når Matthæus kopierer Markusevangeliet, flytter han historien hen i umiddelbar fortsættelse af Bjergprædikenen (som skete på en slette):

Matthæus 8,1 Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham.
Matthæus 8,2 Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren."
Matthæus 8,3 Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!" Og straks blev han renset for sin spedalskhed.
Matthæus 8,4 Men Jesus sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem."

Matthæus lader »store folkeskarer« følge Jesus efter Bjergprædikenen, men allerede tre vers senere har Matthæus glemt tilstedeværelsen af disse folkeskarer igen: »Se til, at du ikke siger det til nogen«.

Kommentar

Matthæus' selvmodsigelse er det, som Mark Goodacre kalder "redaktør-træthed", og som er med til at bevise, at Matthæus har kopieret Markus, og ikke omvendt. Se evt. næstsidste afsnit af Markus, det ældste evangelium.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Bjergprædikenen, De synoptiske evangelier