Hvaba?? Midt i den øde storby Hvaba??

Lukas 9,12: "Her er vi jo på et øde sted"
Pizza

I Markus 6,31-32 foregår bespisningen ude i ødemarken: »et øde sted for at være alene«. Men når Lukas kopierer Markusevangeliet, flytter han af uvisse grunde historien hen til byen Betsajda:

Markus 6,31: Og han sagde til dem: "Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt." For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.
Markus 6,32: Så sejlede de i båden ud til et øde sted for at være alene.

Lukas 9,10 Da apostlene vendte tilbage, fortalte de Jesus om alt det, de havde gjort. Han tog dem så med og trak sig tilbage til en by ved navn Betsajda for at være alene.
Lukas 9,11 Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham, og han tog imod dem og talte til dem om Guds rige, og han helbredte dem, der trængte til hjælp.
Lukas 9,12 Da dagen var ved at gå på hæld, kom de tolv hen til ham og sagde: "Send skaren bort, så de kan gå hen til landsbyerne og gårdene heromkring og finde et sted at tage ind og få noget at spise. Her er vi jo på et øde sted."

Lukas udnævner ovenikøbet Betsajda til en by (græsk: "polis"), dvs. at den havde en vis størrelse og en befæstet bymur. To vers senere har Lukas allerede glemt sine "forbedringer", og nu er de pludselig ude i ødemarken igen: »Her er vi jo på et øde sted«.

Kommentar

Lukas' selvmodsigelse er det, som Mark Goodacre kalder "redaktør-træthed", og som er med til at bevise, at Lukas har kopieret Markus, og ikke omvendt. Se evt. næstsidste afsnit af Markus, det ældste evangelium.

Kristne bortforklaringer
I mange hundrede år var den græske originaltekst forfalsket. Lukasevangeliet var "forbedret baglæns", så historien foregik i »et øde Sted« ved siden af Betsajda.

Lukas 9,10 Og Apostlene kom tilbage og fortalte ham, hvor store Ting de havde gjort; og han tog dem til sig og veg bort afsides til et øde Sted ved en Stad, som kaldtes Bethsaida.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Textus Receptus, De synoptiske evangelier, Forfalskninger