Hvaba?? Moses' storebror og storesøster Hvaba??

Det hebraiske ord for den "kurv" Baby-Moses sejler rundt i, er det samme som Noas ark. I hele Bibelen bliver dette ord kun brugt i historierne om Noas ark og Moses' fødsel.
Noas Ark

Der var engang — sådan starter alle eventyr — i et fjernt land en ond konge, der befalede, at alle drengebørn skulle slås ihjel:

2 Mosebog 1,22 Men Farao befalede hele sit folk: "Hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade leve."
2 Mosebog 2,1 Der var en mand af Levis slægt, som giftede sig med en datter af Levi.
2 Mosebog 2,2 Kvinden blev gravid og fødte en søn, og da hun så, hvor dejlig han var, holdt hun ham skjult i tre måneder.
2 Mosebog 2,3 Da hun ikke kunne skjule ham længere, tog hun en sivkurv, tætnede den med beg og tjære, lagde barnet i den og satte den ud mellem sivene ved Nilens bred.
2 Mosebog 2,4 Hans søster stillede sig et stykke derfra for at se, hvad der skete med ham.

Filmen knækker allerede i vers 4: Manden og kvinden bliver gift, og de får et barn (Moses), som de nødtvungent må sætte ud på Nilen, mens hans søster står og kigger på. Hvad for en søster? Hvor kom hun nu fra?

Selvfølgelig kunne det bortforklares med god vilje. Det kan alting. Måske har forfatteren bare "glemt" at nævne hende i sin iver efter at beskrive Moses' fødsel?

Men senere i historien har Moses også en bror, Aron. Nogle af teksterne er tvetydige, som om Moses og Aron er levitiske brødre, dvs. at de begge to tilhører stammen Levi: »Er levitten Aron ikke din bror?« (2 Mosebog 4,14), eller at Mirjam kun er Arons søster (og altså ikke Moses') »Da greb Arons søster, profetinden Mirjam, sin pauke« (2 Mosebog 15,20).

Andre steder fremgår klart, at Moses, Aron og Mirjam er kødelige søskende med samme mor og far (4 Mosebog 26,59). Det må så betyde, at Moses' anonyme storesøster i historien foroven er den samme som Arons søster profetinden Mirjam, men det gør det endnu mærkeligere, at man ikke nævner hendes fødsel. Så mange profetinder er der trods alt heller ikke i Bibelen.

2 Mosebog 4,14: Da flammede Herrens vrede op mod Moses, og han sagde: "Er levitten Aron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig af hjertet, når han ser dig.
2 Mosebog 15,20: Da greb Arons søster, profetinden Mirjam, sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med deres pauker.
4 Mosebog 26,59: og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam.

Men hvis Aron er Moses' kødelige bror, så er der endnu et problem med historien: han er nemlig ældre end Moses:

2 Mosebog 7,7 Moses var firs år, og Aron var treogfirs, da de talte til Farao.

Aron var født tre år før Moses af de samme forældre. Hvorfor har man "glemt" ham i historien foroven? Og endnu vigtigere: Hvorfor blev han ikke dræbt af Farao? Har han også været ude på et nilkrydstogt i en kurv, ligesom Baby-Moses?

Kommentar #1

Historien med den førstefødte prins af Egypten, der lige pludselig har både storebror og storesøster, er endnu et eksempel på, hvordan Mosebøgerne er skrevet af mange forfattere. P-forfatteren har omskrevet Aron til at være Moses' kødelige (og overlegne) bror for at retfærdiggøre, at alle præster skal være af Arons slægt i stedet for bare at være levitter.

Omvendt er historien om guldkalven skrevet af E-forfatteren for at stille Aron i et dårligt lys (Aron fremstiller gudebilledet, mens det er op til levitterne at slå de formastelige afgudsdyrkere ihjel).

Kommentar #2

Det er typisk for eventyr, at forfatteren straks efter glemmer alt om Faraos ordre. Moses undslap sin skæbne ved et mirakel, men der står ingen steder, at Farao nogensinde tilbagekaldte sin befaling.

En bogstavelig læsning af eventyret siger, at Moses var den yngste mandlige israelit, da han førte de 2.502.200 jøder ud af Egypten. Og dengang var han vel at mærke 80 år gammel.

Vi har en parallel til dette i Det Nye Testamente, hvor Jesus' fødsel med barnemordet i Betlehem er kopieret efter Moses' liv. Senere glemmer forfatteren alt om barnemordet, og Herodes blev meget glad for at se Jesus.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 4 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten