Hvaba?? Hvad hed Jesus' farfar? Hvaba??

Hvad hed Josefs far?
Josef citerer Bill Clinton

Ifølge Matthæusevangeliet hed Josefs far, dvs. Jesus' farfar, Jakob

Matthæus 1,15 Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob,
Matthæus 1,16 og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

Lukas påstår derimod, at Josefs far hed Eli:

Lukas 3,23 Jesus var omkring tredive år, da han begyndte sit virke. Han var, mente man, søn af Josef, som var søn af Eli,

Kommentar

Forskellen skyldes formentlig, at de to forfattere har hver sin agenda.

Kristne bortforklaringer
Næsten lige så længe kristendommen har eksisteret, har de kristne præsenteret fantasifulde (og selvmodsigende) bortforklaringer. De to mest populære er, at Jakob og Eli er halvbrødre, eller at Eli er Marias far og ikke Josefs far. Se siden om Jesus stamtavle.

I øvrigt var det et snydespørgsmål: Jesus er Guds søn, men Jesus er også den samme som Gud. Hvis Jesus er sin egen far — det vil sige, Jesus er den samme som Jesus' far — så er han også sin egen fars far. Spørg din lokale præst for detaljer.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Lukas opkalder Jesus' farfar efter præsten Eli . . .: Hvis det lyder søgt, så kommer forslaget fra en biskop og teolog, nemlig John Shelby Spong:

»So Luke, continuing to lean for his details on the Samuel material, made the father of Joseph, or Jesus' grandfather, bear the name Eli; but since he did it under the Greek spelling, Heli, few people grasp that connection quickly. It was another clear midrashic use of ancient sources by the gospel writers and signals rather loudly that we are not dealing with history in these gospel narratives. We are, in fact, dealing with the midrashic interpretations by Jewish people seeking to process their experience of God in Jesus of Nazareth in a traditional Jewish way«.
(Liberating the Gospels: Reading the Bible with Jewish Eyes, side 216)


Mærker: Matthæus, Lukas, Stamtavler