Hvaba?? Hvad var Sodomas synd? Hvaba??

Bibelen i Lego: »Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!«.
Lego: hoben, der vil voldtage englene

Hvorfor lagde Gud Sodoma øde? Det var som straf for, at hele byen ville voldtage to engle:

1 Mosebog 19,4 Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én.
1 Mosebog 19,5 De råbte til Lot: »Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!«

Umiddelbart er sagen klar: Alle indbyggerne af Sodoma var bøsser: »alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én«, og alle disse sodomitter ville voldtage Guds engle (billedet til højre). Derfor »lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra« (1 Mosebog 19,24), og begge byer blev udslettet, mens den retfærdige Lot slap væk.

Senere i Bibelen får vi en helt anden forklaring på, hvilken synd Sodoma havde begået:

Ezekiel 16,48 Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Din søster Sodoma og hendes døtre har ikke handlet som du og dine døtre.
Ezekiel 16,49 For dette var din søster Sodomas synd: Hun og hendes døtre levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed, men rakte ikke de hjælpeløse og fattige hånden.
Ezekiel 16,50 De blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for mig. Da jeg så det, fjernede jeg dem.

Så "så sandt Gud lever", var sodomitternes synd »storhed, overflod og sorgløs tryghed« - og det, at de ikke gav en håndsrækning til »de hjælpeløse og fattige«. Hvilke hjælpeløse og fattige der var tale om, kan vi måske se her:

Esajas 1,10 Hør Herrens ord, Sodomas stormænd, lyt til vor Guds belæring, Gomorras folk!
[.. .. ..] [. . .]
Esajas 1,17 lær at handle godt! Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaf den faderløse ret, før enkens sag!
[.. .. ..] [. . .]
Esajas 1,23 Dine stormænd er oprørske; de er i ledtog med tyve. Alle elsker bestikkelse og jager efter gaver; de skaffer ikke den faderløse ret og tager sig ikke af enkens sag.

Men hvis der både er faderløse og enker i byen, kan de jo ikke have været bøsser alle sammen.

Jamen, hvad var så grunden til, at Gud ødelagde Sodoma? Det skyldtes, at folk havde dyrket de konkurrerende guder:

5 Mosebog 29,22 svovl og salt, hele landet afsvedet, utilsået, uden at noget græs spirer frem og vokser op, som den ødelæggelse, Herren i sin vrede og harme bragte over Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim. Både de
5 Mosebog 29,23 og alle andre folk skal spørge: "Hvorfor har Herren gjort sådan med dette land? Hvorfor denne store, glødende vrede?"
5 Mosebog 29,24 Og svaret er: "Det er, fordi de svigtede pagten med Herren, deres fædres Gud, den pagt han sluttede med dem, da han førte dem ud af Egypten.
5 Mosebog 29,25 De gik hen og dyrkede andre guder og tilbad dem, guder, som de ikke før havde kendt, og som Herren ikke havde tildelt dem.
5 Mosebog 29,26 Da flammede Herrens vrede op mod det land, så han bragte hele den forbandelse over det, som er skrevet i denne bog.

Så hvorfor udslettede Gud Sodoma (og Gomorra). Fordi Gud hader bøsser? Fordi de levede i storhed og var hovmodige? Fordi de ikke hjalp de faderløse og enkerne? Eller fordi de dyrkede de forkerte guder?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Esajas, Ezekiel