Hvaba?? Må en kristen spise halal-kød? Hvaba??

Må kristne og muslimer spise kød, der er forbandet i Molok's navn?
Læs mere om denne spændende (og tolerante) religion i denne PDF-fil: Molok
Molok

Ved sit andet besøg i Jerusalem fik Paulus de andre apostles accept for, at kristne ikke behøver at overholde alle de jødiske leveregler i Moseloven. De skulle overholde nogle få enkle regler, herunder at undgå »kød, der ofres til afguder«.

Apostl. G. 15,28 For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige,
Apostl. G. 15,29 at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!"

Det skulle man tro var til at huske, men i sine epistler fortalte Paulus, at man roligt kunne spise »kød, som har været ofret til afguderne«. Paulus' argument var, at vi jo alle ved, at der ikke findes afguder (kun Gud). Ja, ifølge Paulus havde man sågar ret til at spise offerkød, fordi vi ved, at Molok og Allah ikke findes: »at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud«.

1 Korinther 8,1 Hvad angår det kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op.
1 Korinther 8,2 Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det.
1 Korinther 8,3 Men den, der elsker Gud, er kendt af ham.
1 Korinther 8,4 Hvad angår det at spise kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud.
1 Korinther 8,5 For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden - der er jo så mange guder og så mange herrer.
1 Korinther 8,6 Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham.
1 Korinther 8,7 Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogle, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er.
1 Korinther 8,8 Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være.
1 Korinther 8,9 Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald.
1 Korinther 8,10 For hvis nogen ser dig, som har kundskab, sidde til bords i et afgudstempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød?

Paulus forklarer nærmere, at det var helt i orden af spise offerkød — med mindre det ligefrem blev påpeget, at det var offerkød:

1 Korinther 10,23 Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.
1 Korinther 10,24 Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.
1 Korinther 10,25 Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at undersøge, om det er offerkød.
1 Korinther 10,26 For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren.
1 Korinther 10,27 Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er.
1 Korinther 10,28 Men hvis nogen siger til jer: "Det er offerkød," må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld;
1 Korinther 10,29 jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en andens samvittighed?
1 Korinther 10,30 Hvis jeg deltager med taknemlighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg takker for?

Det lyder jo meget tilforladeligt alt sammen. Sålænge Ba'al, Molok eller Allah ikke eksisterer, kan vi være ligeglade med, om der hænger en eller anden overtroisk velsignelse over kødet.

Men hvilken version er rigtig? Skal man undgå offerkød? Eller har man ret til at spise det, hvis bare alle er enige i, at de falske guder er falske? Og hvad mener Jesus om halal-kød?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, 1 Korintherne, Paulus