Hvaba?? Er Loven givet af Gud eller ved engle? Hvaba??

Fik Moses loven af engle?
Charlton Heston som Moses med de Ti Bud

Hvor fik Moses De Ti Bud og resten af Loven fra? Dem fik han selvfølgelig fra Gud selv. Her er f.eks. indledningen til De Ti Bud:

2 Mosebog 20,1 Gud talte alle disse ord:

Alligevel står der en del steder i Det Nye Testamente, at det var engle, der kom med loven.

Apostl. G. 7,37 Det var den Moses, som sagde til israelitterne: 'Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer, en af jeres egne.'
Apostl. G. 7,38 Det var også ham, der i menigheden i ørkenen var sammen med englen, der talte til ham på bjerget Sinaj, og med vore fædre, og han modtog livgivende ord at give os.

Apost. G. 7,53 I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den."

Galaterne 3,19 Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle, gennem en formidler.

Hebræerne 2,2 For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf,

Kommentar

Denne modsigelse viser, at de skrifter, vi kalder Bibelen, kun er en lille del af de traditioner, der florerede.

Den hebraiske tekst, vores Bibel bygger på, kaldes den massoretiske tekst efter den sekt, der bevarede teksten. Selvmodsigelsen med englene viser, at massoreterne kun var en ud af mange sekter, og at andre sekter havde andre varianter.

Ifølge den græske teksttradition Septuaginta, ifølge forfatterne til Det Nye Testamente (citeret foroven) og ifølge jødiske rabbier skete overleveringen af Loven nemlig gennem engle. Det samme mente præstesønnen Josephus: »And for ourselves, we have learned from God the most excellent of our doctrines, and the most holy part of our law, by angels or ambassadors« (Jødernes Oldtid, 15,5,3).

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Apostlenes Gerninger, Galaterne, Hebræerne, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud, Josephus, GT kontra NT, Septuaginta