Hvaba?? Forstod folket, hvem Jesus var? Hvaba??

Bespisningen i ørkenen.
Jesus fodrer 5,000 mennesker med syv brød og to fisk

I Markusevangeliet bespiser Jesus 5.000 mænd i ørkenen med 5 brød og 2 fisk. Det ser ikke ud til, at befolkningen lagde noget særligt i det. Umiddelbart bagefter tog disciplene ud at sejle, og de fik et chok, da de så Jesus gå på vandet.

Chokket skyldtes, at disciplene heller ikke havde »fattet det med brødene«:

Markus 6,52 De havde nemlig ikke fattet det med brødene, tværtimod var deres hjerte forhærdet.

I Johannesevangeliet er historien stik modsat: Befolkningen forstår udmærket, hvad miraklet med brødene og fiskene betyder, og de bliver så begejstrede, at de straks vil tvinge ham til at blive konge.

Johannes 6,14 Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: "Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden."
Johannes 6,15 Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes