Hvaba?? Hvem så først Jesus efter opstandelsen? Hvaba??

Maria Magdalene møder Jesus ved graven. Jesus indtager en klassisk aikido forsvarsposition.
Rør mig ikke

Den første var Maria Magdalene. Ifølge Johannesevangeliet kom Maria Magdalene alene til graven:

Johannes 20,1 Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven.
[.. .. ..] [...]
Johannes 20,16 Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" - det betyder Mester.

Afslutningen af Markusevangeliet siger det samme med rene ord:

Markus 16,9 Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af.

Nej, der var alle mulige mænd, men ingen kvinder:.

Først Kefas (=Peter), derefter de tolv apostle (Judas var måske også genopstået?), dernæst 500 brødre, dernæst Jakob, dernæst alle apostlene og tilsidst Paulus selv.

1 Korintherne 15,3 Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,
1 Korintherne 15,4 at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne,
1 Korintherne 15,5 og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv.
1 Korintherne 15,6 Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen.
1 Korintherne 15,7 Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene.
1 Korintherne 15,8 Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig;

Paulus nævner overhovedet ikke Maria Magdalene og andre kvinder ved graven.

Kristen bortforklaring #1

Den hellige Augustin af Hippo skrev i det femte århundrede »De consensu evangeliorum« (evangeliernes harmoni), hvor han forsøgte at bortforklare alle selvmodsigelserne.

Selvom han især skrev om evangelierne, kom han kort ind på Paulus' beskrivelse, og her kunne han påpege, at Paulus jo ikke skriver, at Jesus så Peter (Cephas) først — underforstået, at Jesus sagtens kunne have mødt en masse kvinder, før han mødte Peter.

71. […] But, at the same time, who would be bold enough either to affirm or to deny that He may have appeared to some one among them before He showed Himself to Peter, although all these writers pass the matter over in silence? For the statement which Paul also gives is not in the form, He was seen first of Cephas. But it runs thus: He was seen of Cephas, then of the twelve: after that He was seen of above five hundred brethren at once. […]
(The Harmony of the Gospels, Bog III)

Og den forklaring var så god, at han brugte den to gange i samme bog:

85. Let us therefore compare what is said by the Apostle Paul with the view of deciding whether it raises any question of difficulty. His statement proceeds thus: That He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas. He does not say, He was seen first of Cephas. For this would be inconsistent with the fact that it is recorded in the Gospel that He appeared first to the women. […]
(The Harmony of the Gospels, Bog III)

Kristen bortforklaring #2

Man kan indvende, at "de tolv" i 1 Korintherne 15,5 umuligt kan læses bogstaveligt som de tolv apostle, eftersom Judas var død på dette tidspunkt. På den måde kan man bruge den ene selvmodsigelse til at bortforklare den anden med.

Når så først vi har accepteret, at "de tolv" ikke behøver at være præcis tolv, har vi åbnet for en glidebane i begge retninger, for måske var der så flere end tolv, og måske inkluderer "de tolv" alle mulige mennesker i Jesus' vennekreds, herunder Maria Magdalene.

Denne lidt tyndbenede bortforklaring modsiges dog af, at Maria ser ud til at være alene i Johannes 20,1 og Markus 16,9 (citeret foroven).

Kristen bortforklaring #3

I forlængelse af forrige bortforklaring, kan man også postulere at "Kefas" i 1 Korintherne 15,5 ikke er den samme person som Peter i evangelierne. Hvis Kefas er en ukendt person, som evangelierne bare har "glemt" at nævne, er der ingen modstrid i, at Maria har set Jesus, før Peter gjorde det.

Kirkehistorikeren Eusebius citerer en af de allertidligste kirkefædre, Clemens af Alexandria, for, at den Kefas, som Paulus skældte ud i Antiokia, var en af de 70 eller 72 andre disciple. Bemærk, at der ikke er nogen antydning af, at Eusebius mener Clemens kunne tage fejl:

1,12,1-2: Og der er en beretning hos Klemens i Hypotyposeis, hvor han siger, at også Kefas, om hvem Paulus siger: "Men da Kefas kom til Antiokia, trådte jeg op imod ham for hans åbne øjne", har været en af de halvfjerdsindstyve disciple og havde samme navn som apostelen Peter.

Eusebios Kirkehistorie, ca. år 325. Oversættelse af Knud Bang, 1940. Ortografien nænsomt moderniseret.

Problemet er, at man helst ikke vil skrive Peter helt ud af Paulus' epistler. De episoder, man gerne vil give "Kefas" skylden for, er de pinlige, som f.eks. Klemens' eksempel med skænderiet i Antiokia.

Se evt.: Er Peter og Kefas den samme?

Kristen bortforklaring #4

Den mest populære løsning er at ignorere Markus, Matthæus og Johannes og i stedet koncentrere sig om Lukasevangeliet, fordi teksten her er meget kringlet og kan vrides til sige, at Peter var den første, der så Jesus.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, 1 Korintherne, Paulus