Det Nye Testamente på græsk

Danske bogstaver Græsk (Unicode)
Kata Matthaion Κατα Ματθαιον
Kata Markon Κατα Μαρκον
Kata Loukan Κατα Λουκαν
Kata Iôannên Κατα Ιωαννην
Praxeis Ton Apostolôn Πραξεις Των Αποστολων
Pros Rômaious Προς Ρωμαιους
Pros Korinthious A Προς Κορινθιους Α
Pros Korinthious B Προς Κορινθιους Β
Pros Galatas Προς Γαλατας
Pros Ephesious Προς Εφεσιους
Pros Philippisious Προς Φιλιππισιους
Pros Kolossaeis Προς Κολοσσαεις
Pros Thessalonikeis A Προς Θεσσαλονικεις Α
Pros Thessalonikeis B Προς Θεσσαλονικεις Β
Pros Timotheon A Προς Τιμοθεον Α
Pros Timotheon B Προς Τιμοθεον Β
Pros Titon Προς Τιτον
Pros Philêmona Προς Φιλημονα
Pros Ebraious Προς Εβραιους
Epistolê Iakôbou Επιστολη Ιακωβου
Epistolê Petrou A Επιστολη Πετρου Α
Epistolê Petrou B Επιστολη Πετρου Β
Epistolê Iôannou A Επιστολη Ιωαννου Α
Epistolê Iôannou B Επιστολη Ιωαννου Β
Epistolê Iôannou G Επιστολη Ιωαννου Γ
Epistolê Iouda Επιστολη Ιουδα
Iôannou Apokalupsis Ιωαννου Αποκαλυψις

Her følger Det Nye Testamente på originalsproget, græsk.

Teksten er den kritiske udgave redigeret af Westcott & Hort. Denne version bygger på de gamle manuskripter fra det 4. århundrede og er den aleksandrinske tekst, som Bibelselskabet i stor udstrækning benyttede i den autoriserede oversættelse fra 1992.

Westcott & Hort er fra 1881, og man kan spørge, hvorfor jeg ikke har valgt en "nyere originaltekst" som fx Nestle-Aland. Forklaringen er dels at jeg godt kan lide, at denne tekst virker "levende" med små og store bogstaver og opdeling i sektioner, og dels at utallige forsøg har overbevist mig, om at det ikke er muligt at finde en "originaltekst", der passer med nogen Bibel.

Teksten præsenteres i to alternative formater:

Flere ressourcer

Yderligere information