Dansk Bibel 1907 / 1931

Det Gamle Testamente Det nye Testamente
1. Mosebog
2. Mosebog
3. Mosebog
4. Mosebog
5. Mosebog
Josva
Dommerbogen
Ruths Bog
1 Samuelsbog
2 Samuelsbog
1 Kongebog
2 Kongebog
1 Krønikebog
2 Krønikebog
Ezra
Nehemias
Ester
Job
Salmernes Bog
Ordsprogenes Bog
Prædikerens Bog
Højsangen
Esajas
Jeremias
Klagesangene
Ezekiel
Daniel
Hoseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanias
Haggaj
Zakarias
Malakias
Matthæus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes Gerninger
Romerbrevet
1 Korintherbrev
2 Korintherbrev
Galaterbrevet
Efeserbrevet
Filipperbrevet
Kolossenserbrevet
1 Thessalonikerbrev
2 Thessalonikerbrev
1 Timotheusbrev
2 Timotheusbrev
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebræerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petersbrev
2 Petersbrev
1 Johannesbrev
2 Johannesbrev
3 Johannesbrev
Judasbrevet
Johannes' Åbenbaring

Apokryferne
Visdommens Bog

Her følger Det Gamle Testamente i oversættelsen fra 1931 og Det Nye fra 1907. Teksten lyder lidt arkæisk med "eder" i stedet for "jer", men på mange punkter er den stadig bedre end den oversættelse Bibelselskabet fremstillede i 1992 for vores skattepenge. Desværre er apokryfferne ikke med.

Bemærk, at når der i Det Gamle Testamente står HERRE med store bogstaver, er det en oversættelse af Guds hellige navn.

Flere ressourcer

Yderligere information