Det Nye Testamente fra 1897

(Og Det Gamle Testamente fra 1919)

Biblen kan fås i denne tekstfil eller gennem konkordansen. Filen er fundet på Nettet, men jeg har organiseret den til NoteTab, og rettet en lang række fejl (se forneden).

Det fremgår af kommentarerne i indledningen, at Det Gamle Testamente er den reviderede oversættelse af 1871 — trykt i 1919.

Det fremgår af kommentarerne imellem det Gamle og Nye Testamente, at Det Nye Testamente er en oversættelse fra 1819 trykt i 1897. Det betyder, at oversættelsen er baseret på Textus Receptus.

Rettede Fejl

Denne indskanning har vildt mange fejl. Jeg har rettet ca. 400 vers, som angivet i nedenstående liste. Disse rettelser forslår, som en skrædder i helvede, men de listes her, ifald andre skulle få lyst til at lave en mere fejlfri version.

Det skal siges, at min egen papir-Bibel er trykt i 1905 og har en mere arkaisk stavemåde i Det Gamle Testamente: CH-navne staves med K, 'i' i stedet for 'j', og ord som 'forstaae', 'gaae', 'Een' (med stort 'E'), 'Viisdom', 'gjenløste', 'giør' og 'Høiene'. Dermed kan det ikke udelukkes, at jeg enkelte gange har rettet det rigtige til det forkerte.

1 Mosebog 8,9       annammede den og to den → tog 
1 Mosebog 19,       slet hele linien: "37 Og den Fader indtil denne Dag."
1 Mosebog 26,11      "røer v ed" → "rører ved"
1 Mosebog 26,34      Skal i ét vers (i stedet for 2 * 34)
1 Mosebog 28,4       fiemmed → fremmed
1 Mosebog 31,55 → 32,1   numrene bagefter er ude af synch (naturligvis) og der mangler et nummer
1 Mosebog 32,4       Løan → Laban
1 Mosebog 34,13      bagerst deres → deres Søster,
1 Mosebog 34,14      forrest mangler: "og de sagde til dem: vi "
1 Mosebog 35,11      Hænder → Lænder (faktisk staves det "Lender" i min bog)
1 Mosebog 37,10      "dig m til Jorden" → "dig til Jorden" 
1 Mosebog 41,6       Linje skal væk: "Og se, syv Aks voksede anden Gang, " De efterfølgende numre er ude af orden
2 Mosebog 6,23       "Fliscba" → "Eliseba"
2 Mosebog 7,13       "hørte døm" → "hørte dem"
2 Mosebog 12,4       Nøo → Nabo
2 Mosebog 12,11      "og r skulle" → "og I skulle"
2 Mosebog 12,38      f'ra → fra
2 Mosebog 21,21      ersom → dersom
2 Mosebog 22,7       finaes → findes
2 Mosebog 29,35      mangler et "det" i "det skal ikke ædes, thi det er helligt". Versene er knækket forkert.
2 Mosebog 30,16      "g re" → "gøre"
2 Mosebog 31,1       "sag de" → "sagde"
2 Mosebog 31,6       ha;m → ham  eg → jeg
2 Mosebog 31,15      "ska al" → "skal al"
2 Mosebog 32,4       "dine dine" → "dine"
2 Mosebog 33,13      "ikke alg" → "kan kende dig"      "s dette" → "se, dette"
2 Mosebog 34,19      "IJan" → "Han"
3 Mosebog 14,16      "Og Præsten skal venstre Hånd."  udgår
4 Mosebog 11,34      sidste vers skal deles i 2.  --- Hattaava, ikke Hattåva
4 Mosebog 22,40      "de Fyrster om vare" → "de Fyrster som vare"
4 Mosebog 25,17      sidste vers skal deles i 2.
5 Mosebog 7,7       "rnindste" → "mindste" 
5 Mosebog 7,9       "Sa i" → "Saa"
5 Mosebog 12 52 → 13,1
5 Mosebog 14,22      Sæd Grøde → Sæds Grøde
Josva 15,59        Mårath → Maarath
1 Samuel 6,19       sørgede Folket → da sørgede Folket. Ordet "saae" manglede.
1 Samuel 25,7       Kar meI → Karmel
2 Samuel 3,2        isreelitiske → Jisreelitiske
2 Samuel 3,3        en Søn af Måka → Maaka
1 Kongebog 11,38      er med to gange (den første er noget rod)
2 Kongebog 1,2       Og Ahasia faldt igennem Sprinkelværket i sin Sal Samaria. . . Der mangler et "i" foran "Samaria"
1 Krønikebog 1,40     de → det; Arla → Ana
2 Krønikebog 3,2      bebyndte → begyndte
Job 3,9          Dæmvrings → Dæmrings
Salme 13          sidste vers skal deles i 2. Der skal komma efter "miskundhed".
Salme 17          vers 1-3 skal knækkes
Salme 25,18        "mine Syn," → "mine Synder!"
Salme 25,19        "thi ere mange" → "thi de ere mange"  "at Gud altid vilde lade ham blive i sit Hus og d" → "med"
Salme 49,8         Brod → Bror
Salme 56          knæk 8-9
Salme 58          sidste vers skal deles i 2. 
Salme 69,11        forhaarle → forhaane
Salme 88          mellem vers 17 og 18 mangler: " mig. 18 De have omringet mig som Vande den ganske Dag, de have "
Salme 96          1-2 skal knækkes 
Salme 96,1         Denne tekst mangler: "synger for Herren, al Jorden!"
Salme 106,44        "do vare" → "de vare"
Salme 106,46        "f nde" → "finde"
Salme 107,36        bo → boe (2 gange)
Salme 107,39        skal udgå: "Derefter bleve saare formerede, og han formindskede ikke deres Kvæg."
Salme 113         sidste vers skal deles i 2. 
Salme 119,51        hovmoelige → hovmodige
Salme 121         sidste vers skal deles i 2. 
Salme 127         sidste vers skal deles i 2. 
Salme 127,1        Salemo → Salomo 
Salme 128,2        rugten → Frugten
Salme 148         vers 14 og 15 slås sammen (der udgår et "han")
Ordsprogenes Bog 1,4    Klogt → Kløgt  "frem i Lærdom," udgår (I det hele taget er vers 4-5 forandrede)
Ordsprogenes Bog 1,5    (I det hele taget er vers 4-5 forandrede)
Ordsprogenes Bog 1,6    deros → deres
Ordsprogenes Bog 1,12   sige → sluge
Ordsprogenes Bog 9,9    Lældom → Lærdom
Ordsprogenes Bog 9     "Stjaalet Vand" er indledning på vers 17. "Men han ved ikke" er indledningen på vers 18
Ordsprogenes Bog 10,1-2  mangler en del ord
Ordsprogenes Bog 14,6   "er er" → "er"
Ordsprogenes Bog 20,12   "g ort" → "gjort"
Ordsprogenes Bog 20,23   skal udgå: " have vægret sig ved"
Ordsprogenes Bog 26,27   "g skal" → "skal"
Ordsprogenes Bog 28,19-20 mangler en del ord
Ordsprogenes Bog 30,28   Hænær → Hænder
Prædikeren 5,13-14     mangler en del ord
Højsangen 7,9       "eller gaar glat → "der gaar glat"
Esajas 9,1         Teængsel →  Trængsel
Esajas 25,4        Mangler i starten: "Thi du var den Ringes Styrke, den "
Esajas 29,12        Teg → Jeg
Esajas 29,13        Frgt → Frygt
Esajas 29,16        "Han forstod a et ikke?" → "Han forstod det ikke?"	
Esajas 36,8-9       mangler en del ord
Esajas 39,4        Iing → Ting
Jeremias 2,23       mangler "i Dalen, kend, hvad du har gjort, du"
Jeremias 3,21       Der er høsten Røst → Der er hørt en Røst
Jeremias 6,28       som Bagvadskere, → Bagvaskere,
Jeremias 10,17-18     "i Israel" udgår
Jeremias 17,27       "oni" → "om"
Jeremias 21,1       DIalkias's Søn → Malkias's Søn
Jeremias 32,8       Ianameel → Hanameel 
Jeremias 34,3       Haarld → Haand
Jeremias 34,22       EIerren → Herren
Jeremias 41,5       "da der kom Mænd" → "at der kom Mænd"
Jeremias 46,25       Zbaboth → Zebaboth  dets; unger → dets konger
Jeremias 50,27       "deres Dag e kommen" → "deres Dag er kommen"
Ezekiel 30         1-2 skal knækkes 
Jeremias 47,6       Skal deles i to vers
Jeremias 49,39       Skal deles i to vers (der mangler et "Og" mellem de to halvdele)
Esajas 11,15        Skal deles i to vers
Esajas 21 1-2       Skal knækkes 
Esajas 59 1-2       Skal knækkes 
Ezekiel 3,12        Bulders Lyd → Bulders Røst 
Ezekiel 11,9        Haarld → Haand
Ezekiel 23,6        blaat Pilrpur → Purpur
Ezekiel 31,17       "a de som hans Hjælpere havde reddet"→ "da de som hans Hjælpere havde siddet"
Zakarias 4,13       Skal deles i to vers
Zakarias 11,8       i en Haaned → Maaned
Ezra 4,9          Kansleren → Kantsleren
Salme 37,20        "Thi" forrest    Herrens Fjender → ja, Herrens Fjender
Salme 56,4         forlader jeg mig paa Gud, → forlader jeg mig paa dig,
Salme 56,5         Der mangler i starten: "5 I Gud vil prise hans Ord; "
Salme 89,12        mangler til sidst: " Jorderige og hvad deri er."
Salme 89,13        mangler forrest: "Du "
Salme 106,10        "gen" til sidste skal være "gjenløste dem af Fjendens Haand." 
Salme 106,11        udgår: "der flød Vand, det løb igennem"
Salme 111,7        "tro" til sidste → "trofaste."
Salme 111,8        i starten:  "8 De ere grundsatte altid og"
Salme 119,29        mangler forrest:  "Vend Løgnens " 
Salme 119,29        bagerst:  "skænk mig Naade" → "skjenk mig i Naade din Lov."
Salme 136,18        "slog fældede mægtige Konger;" → "18 og fældede mægtige Konger;"
Salme 136,19        Amoriternes Konge Sion → Sihon
Ordsprogenes Bog 1,12   "sige den levende" →  "sluge dem levende"    nedfale →  nedfare 
Ordsprogenes Bog 4,21   bagerst mangler: "bevar dem i dit Hjerte."
Ordsprogenes Bog 4,22   forrest mangler:  "22 Thi de ere Liv"
Ordsprogenes Bog 1,17   folgæves → forgæves
Ordsprogenes Bog 1,7    "Daareine forlagte Visdom I" → "Daarerne foragte Visdom " 
Ordsprogenes Bog 1,31   "deles Veje ... deles egne Raad." → "deres Veje ... deres egne Raad."
Hoseas           Bøvl med numrene
Hoseas 2,1         "Gaar i Rette med eders Moder," skal være 2,2
Hoseas 9,16        Livsfru -→ Livsfrugt
Hoseas 9,17        Udgår (erstattes af vers 18)
Amos 3,14         skal deles i to vers 
Nahum 1          Kapitel 3-4 skal knækkes 
Nahum 2,13         "En Løve, der røvefærdede dem."   -→ udgår
Zakarias 11,13       "agtet værd af dern" → "agtet værd af dem"
Malakias 2,14       "dn" → "da", "har" → "var". Fjernet komma i "din, Pagts"
Malakias 2,15       "denene" → "den ene"

Jeg har også rettet en del ord, der startede med to store bogstaver, fx. IId → Ild
Helt generelt hedder guden Baal - og ikke Bål, og tilsvarende: Gaal, ikke Gål

Matthæus 1,3       "Abram" → "Aram"
Matthæus 1,4       "Abram" → "Aram",  "Nasson" → "Naasson"
Matthæus 1,16      "kaldtes" → "kaldes"
Matthæus 1,22      "Profeten" → "Propheten"
Matthæus 2,4       "forsalmet" → "forsamlet"
Matthæus 2,5       "Profeten" → "Propheten"
Matthæus 2,8       "Betlehem" → "Bethlehem"
Matthæus 2,16      "Betlehem" → "Bethlehem"
Matthæus 2,17      "Profet" → "Prophet"
Matthæus 3,10      "Frygt" → "Frugt"
Matthæus 3,12      "igjennemrense" → "gjennemrense"
Matthæus 4,21      "Skribet" → "Skibet"
Matthæus 5,10      "Retfordigheds" → "Retfærdigheds"
Matthæus 5,17      "opløfte" → "opløse" (2 gange)
Matthæus 5,29      "forager" → "forarger"  "Legme" → "Legeme"
Matthæus 5,30      "legme" → "Legeme"
Matthæus 6,2       "Øijskalkene" → "Øienskalkene"
Matthæus 6,15      "forade" → "forlade"
Matthæus 6,16      "ser" → "seer"  "havde" → "have"
Matthæus 7,9       "om han give ham" → "mon han give ham"
Matthæus 7,12      "Profeterne" → "Propheterne"
Matthæus 7,16      "kjenne" → "kjende"   "afTidsler" → "af Tidsler"
Matthæus 9,6       "at forlader" → "at forlade"
Matthæus 9,9       "Tolboden" → "Toldboden" 
Matthæus 9,10      "tilbors" → "tilbords"
Matthæus 9,16      "bliver være" → "bliver værre"
Matthæus 10,6      "Isarels" → "Israels"
Matthæus 10,15      "Sodomiters" → "de Sodomiters"     "Gomoriters" → "Gomoritters"
Matthæus 10,28      "flaae" → "slaae"   "flaa" → "slaae"  "menfrygter" → "men frygter"
Matthæus 10,35      "tvistiggøre" → "tvistiggjøre"
Matthæus 11,2      "Diciple" → "Disciple"
Matthæus 11,18      "hverkend" → "hverken"
Matthæus 11,27      "Igen" → "Ingen"
Matthæus 12,17      "Prophten" → "Propheten"
Matthæus 12,29      "Stærke" → "Stærke?"
Matthæus 12,31      "Anden" → "Aanden"
Matthæus 12,32      "hvorken" → "hverken"
Matthæus 12,35      "Eg godt" → "Et godt"
Matthæus 12,39      "denskal" → "den skal"   "Phrophetens" → "Prophetens"
Matthæus 12,45      "værre end dette Menneske" → "værre med dette Menneske"
Matthæus 13,8      "Tresindstyve" → "tresindstyve"  "dredive" → "tredive
Matthæus 13,17      "faae" → "saae"
Matthæus 13,28      "fjensk" → "fjendsk"
Matthæus 13,55      Jofes → Joses
Matthæus 13,57      "foragedes" → "forargedes"
Matthæus 14,6      "Heodias'" → "Herodias'"
Matthæus 15,7      "Esias" → "Esaias"
Matthæus 16,19      "havd" → "hvad"
Matthæus 16,20      "ingen Sige" → "Ingen sige"
Matthæus 16,28      "Sømme komme" → "Søn komme"
Matthæus 17,1      "affsides" → "afsides"
Matthæus 17,5      "endu" → "endnu"
Matthæus 17,8      "Igen" → "Ingen"
Matthæus 17,9      "sigde" → "sige"
Matthæus 17,14      "fladt paa Knæ" → "faldt paa Knæ"
Matthæus 17,22      "Galilæs" → "Galilæa"
Matthæus 17,27      "foragrge dem" → "forarge dem,"
Matthæus 18,18      "hvadsomhelst I løste" → "hvadsomhelst I løse"
Matthæus 18,19      "bede det det skal" → "bede, det skal"   "Fader som" → "Fader, som"
Matthæus 18,22      "halvfjerdsinstyve" → "halvfjerdsindstyve"
Matthæus 18,26      "betlae" → "betale"
Matthæus 18,34      "betlate" → "betalte"
Matthæus 18,35      "og I ikke forlade" → "om I ikke forlade"
Matthæus 19,1      "drog ham" → "drog han"
Matthæus 19,8      "tilstede" → "tilstedte"
Matthæus 19,9      Mangler til sidst: "og hvo som tager en Fraskilt tilægte, han bedriver Hoer"
Matthæus 19,28      "naar Menneskens Søn skal sidde paa tolv Throner" → "naar Menneskens Søn skal sidde paa sin Herligheds Throne, skulle I og sidde paa tolv Throner"
Matthæus 20,8      "Viingaardenens" → "Viingaardens"
Matthæus 20,9      "fok" → "fik"
Matthæus 20,16      versnummer mangler
Matthæus 20,23      "skulle vil vel drikke" → "skulle I vel drikke"
Matthæus 21,7      "lade deres Klæder" → "lagde deres Klæder"
Matthæus 21,15      versnummer mangler
Matthæus 21,18      "hungrede ham" → "hungrede han"
Matthæus 22,16      "deres Discipel" → "deres Disciple"
Matthæus 22,43      "Deavid" → "David"
Matthæus 23,26      "Bøgeret" → "Bægeret"
Matthæus 24,15      "og staae" → "at staae"
Matthæus 24,29      "Stjerne falde" → "Stjernerne falde"
Matthæus 24,41      "landes" → "lades"
Matthæus 25,2      "frem" → "fem" 
Matthæus 25,15      "frem" → "fem"
Matthæus 25,18      "sin Herrens" → "sin Herres"
Matthæus 25,21      "itl" → "til"
Matthæus 25,25      "frygtede hverfor" → "frygtende herfor"
Matthæus 25,27      "Vexleterne" → "Vexelererne"
Matthæus 26,3      "den Ypperstepræstens" → "den Ypperstepræstes"
Matthæus 26,18      "gaar" → "gaaer"     "en viis mand" → "en vis Mand"
Matthæus 26,22      "bedrøved" → "bedrøvede"
Matthæus 26,31      "Hordens" → "Hjordens"
Matthæus 26,37      "bedrøves svarligen" → "bedrøves og svarligen"
Matthæus 26,57      "Skrifkloge" → "Skriftkloge"
Matthæus 26,61      "nebryde" → "nedbryde"
Matthæus 26,65      "saggde" → "sagde"
Matthæus 26,67      "spyttede de" → "Da spyttede de"
Matthæus 27,9      "dredive" → "tredive"   "Burderedes" → "Vurderedes"
Matthæus 27,10      "befol" → "befoel"
Matthæus 27,17      "det de vare" → "der de vare"
Matthæus 27,21      "Landshævdingen" → "Landshøvdingen"
Matthæus 27,24      "Vaand" → "Vand"
Matthæus 27,35      Men de, som havde korsæstet ham → korsfæstet
Matthæus 27,45      "de niende Time" → "den niende Time"
Matthæus 27,55      "hvilke have" → "hvilke havde"
Matthæus 27,56      Josef → Joses' (med apostrof)
Matthæus 27,62      "Beredelses Dag" → "Beredelsens Dag"
Markus 1,8        "Hellig-Aand" → "Hellig Aand"
Markus 1,9        "døbdtes" → "døbtes"
Markus 1,31       "paaa" → "paa"
Markus 1,34       "kjente" → "kjendte"
Markus 2,1        "der spurgtes" → "det spurgtes"
Markus 2,3        komma før "som"
Markus 2,15       "tilbors" → "tilbords"
Markus 2,16       fjernet komma i "Toldere, og Syndere"
Markus 2,18       "johannes" → "Johannes" (2 gange)
Markus 2,22       "eller sprænger" → "ellers sprænger"
Markus 3,8        "Jdumæa" → "Idumæa"
Markus 3,9        "tilrede fra ham" → "tilrede til ham"
Markus 3,22       "Jesrusalem" → "Jerusalem"
Markus 3,25       "et huus" → "et Huus"
Markus 3,27       "den stærkes huus" → "den Stærkes Huus"
Markus 4,8        "tresinstyve" → "tresindstyve"
Markus 4,28       "bæver" → "bærer"
Markus 5,1        manglede nummer  "Gedareners" → "Gadareners"
Markus 5,12       "send og i" → "send os i"
Markus 5,13       "Jorden" → "Hjorden"
Markus 5,21       "til hiin Siden" → "til hiin Side"
Markus 5,22       "SynagogeForstanderne" → "Synagog-Forstanderne"
Markus 5,33       "sekkt" → "skeet"
Markus 5,40       "de bleve ham" → "de beloe ham"
Markus 6,3        "Josefs'" → "Joses'"
Markus 6,5        "lægde" → "lagde"
Markus 6,7        komma efter "to og to"
Markus 6,8        "Riesen" → "Reisen"
Markus 6,17       "johannes" → "Johannes"  "kalste" → "kaste"  "forHerodias" → "for Herodias"
Markus 6,30       "Aopstlene" → "Apostlene"
Markus 6,51       "raadte" → "traadte"
Markus 6,52       mangler: "af det, som var skeet med Brødene, "
Markus 6,55       "som lide" → "som lede"
Markus 6,56       "de matte" → "de maatte"
Markus 7,5        "Dereftre" → "Derefter"
Markus 7,19       "naturlie" → "naturlige"
Markus 7,23       "udgaaae" → "udgaae"
Markus 7,25       "kom to faldt" → "kom og faldt"
Markus 7,33       "afssides" → "afsides"
Markus 8,8        manglede nummer
Markus 8,23       "og han saae" → "om han saae"
Markus 8,24       fjernet komma: "Mennesker, som Træer"
Markus 8,26       manglede nummer
Markus 8,29       "svaede" → "svarede"
Markus 8,38       "ibaldt" → "iblandt"
Markus 10,13       "kan skulde røre" → "han skulde røre"
Markus 10,26       "en meget mere" → "end meget mere"
Markus 10,27       "umulligt" → "umuligt"
Markus 10,30       "der skal jo saae" → "der jo skal faae"
Markus 10,35       "at du tilstaaer og det, vi ville bede om"  "og" → "os"
Markus 11,8       "hyggede" → "huggede"
Markus 11,11       "beseeet" → "beseet"
Markus 11,13       "derpaaa" → "derpaa"
Markus 11,27       "Ældtste" → "Ældste"
Markus 12,8       "Viingaareden" → "Viingaarden"
Markus 12,22       "efterlade" → "efterlode"
Markus 12,33       "ef ganske Hjerte" → "af ganske Hjerte"
Markus 13,10       "føst" → "først"
Markus 13,13       "hvor som" → "hvo som"
Markus 13,17       "Frugtrsommelige" → "Frugtsommelige"
Markus 13,22       mangler: Thi falske Christi og falske Propheter skulle opstaae og gjøre Tegn og underlige Gjerninger for at forføre, om det var muligt, endog de Udvalgte.
Markus 13,29       "vor Dørene" → "for Dørene"
Markus 13,31       "forgaaae" → "forgaae"
Markus 13,32       "hveken" → "hverken"
Markus 14,3       "Alabastkrukke" → "Alabasterkrukke"   "Narudssalve" → "Nardussalve"
Markus 14,11       mangler: Men der de hørte det, bleve de glade, og de lovede at give ham Penge; og han søgte, hvorledes han kunde beleiligen forraade ham. 
Markus 14,52       "Lindklædet" → "Linklædet"
Markus 14,58       "nedbyrde" → "nedbryde"
Markus 15,20       "kosrfæste hem" → "korsfæste ham"
Markus 15,39       "sae" → "saae"   "Anden" → "Aanden" 
Markus 15,40       "Josefs'" → "Joses'"
Markus 15,41       "have fulgt" → "havde fulgt"
Markus 15,43       "Arimathææa" → "Arimathæa"
Markus 15,46       "svæbte" → "svøbte"
Markus 15,47       "Joses' Moder"
Markus 16,14       "tilbors" → "tilbords"
Lukas 1,28        "Englen" → "Engelen"   "deig" → "dig"
Lukas 1,36        "Frænke" → "Frænde"
Lukas 1,51        "hovlodige" → "hovmodige"
Lukas 1,70        "Prophters" → "Propheters"
Lukas 1,72        "Fældre" → "Fædre"
Lukas 1,76        "Høistes" → "Høiestes"
Lukas 2,1        "Kaiser" → "Keiser"
Lukas 2,5        "sin trolovede" → "sin trolovede Hustru"
Lukas 2,10        "englen" → "Engelen"
Lukas 2,14        "Ære vore" → "Ære være"
Lukas 2,15        "Betlehem" → "Bethlehem"
Lukas 2,21        "Englen" → "Engelen"
Lukas 2,22        "Renselsdage" → "Renselsesdage"
Lukas 2,23        "Mandskjøn" → "Mandkjøn"
Lukas 2,37        "fiirsindstive" → "fiirsindstyve"
Lukas 3,32        "Jesfais" → "Jessais"
Lukas 5,28        (29 havde nummer 28)  Og han forlod alle Ting, og stod op og fulgte ham.
Lukas 6,10        "frem" → "fem" 
Lukas 7,49        "tilbors" → "tilbords"
Lukas 9,13        "frem" → "fem" 
Lukas 9,62        "ti lham" → "til ham"; "Inten" → "Ingen"
Lukas 10,1        "halvfjerdsinstyve" → "halvfjerdsindstyve"
Lukas 10,13       "Thyrys" → "Thyrus"   Mangler der et "for" i "havde de længe siden siddet"?
Lukas 10,35       "Værden" → "Værten"
Lukas 11,24       "sæger" → "søger"
Lukas 11,27       "Byrster" → "Bryster"
Lukas 12,33       "Sølger" → "Sælger"
Lukas 17,1        "Foragelser" → "Forargelser"
Johannes 3,30      manglede (31 havde nummer 30)
Johannes 7,2       (3 havde nummer 2) Men Jødernes Fest, Løvsalernes Høitid, var nær.
Johannes 7,48      "Jeg er det Livsens Brød" havde versnummer 38
Johannes 8,35      mangler: Men Trællen bliver ikke altid i Huset, Sønnen bliver der altid 
Johannes 8,36      frigjørt → frigjort
Johannes 8,56      (57 havde nummer 56)  Abraham Eders Fader frydede sig, at han skulde see min Dag, og han saae den og glædede sig.
Johannes 9,33      manglede versnummer 
Johannes 10,32      havde versnummer 31
Johannes 11,26      manglede nummer
Johannes 12,8      mangler 
Johannes 13,24      "vare" → "være"
Johannes 15,10      mangler
Johannes 21,20      "forrader" → "forraader"
Apost. G. 1,1      manglede nummer
Apost. G. 1,15      afhenved → af henved
Apost. G. 3,25      Fældre → Fædre 
Apost. G. 4,25      Hederningerne → Hedningerne
Apost. G. 7,5      fter → efter
Apost. G. 10,26     mangler 
Apost. G. 13,30     Men Gud opriste ham fra de Døde, → opreiste
Apost. G. 15,6      manglede nummer
Apost. G. 17,31     opriste ham fra de Døde. → opreiste
Apost. G. 19,29     "Cajus" → "Gajus"
Apost. G. 20,3      "Cajus" → "Gajus"
Apost. G. 20,26     manglede nummer 
Apost. G. 21,32     havde versnummer 31
Apost. G. 27,9      "forlig" → "farlig"
Apost. G. 27,16     "klades" → "kaldes"
Romerne 9,32       Havde versnummer 31
Romerne 11,34      Havde versnummer 31
Romerne 16,23      "Cajus" → "Gajus"
Galaterne 4,14      "Iannammede" → "I annammede"
Efeserne 1,17      "Aaand" → "Aand"
Hebræerne 8,5      "Altidng" → "Alting"
1.Korintherne 7,1    Havde ikke noget nummer
1.Korintherne 12,16   mangler 
1.Korintherne 15,48   mangler
1.Korintherne 15,36   mangler versnummer
1.Korintherne 15,37   "faar" → "saar" (to gange)
2.Korintherne 1,6    mangler
2.Korintherne 8,14    "Eders Overlod" → "Eders Overflod"   "maaa komme s trang til hjæl, faa" → "maa komme Eders Trang til hjælp, saa"
2.Korintherne 10,5    "Høihød" → "Høihed"
2.Korintherne 11,4    stedordet "i" med småt
2.Korintherne 11,22   Abramhams → Abrahams
2.Korintherne 12,17   mangler
Romerne 4,3       Manglede nummer 
Romerne 15,8       Sanddrugheds med 'g' 
Romerne 16,14      "Afyncritus" → "Asyncritus"
Romerne 16,23      "Craftus" → "Erastus"
Kolossenserne 1,2    "hvære" → "være"
Kolossenserne 4,17    Havde nummer 27
Filipperne 3,13     Mangler (14 havde 13)  Brødre! jeg agter ikke mig selv at have grebet det.  
Jakob 2,10        mangler 
Jakob 2,11        hvo → den 
Filipperne 1,1      men → med
Filipperne 1,6      "forsikkret" er rigtigt stavet; skal ikke rettes (i modsætning til 1,25)
Filipperne 1,14     "Frelse" → "Fleste"
Filipperne 1,19     "Eders Bøn Jesu Christi" → "Eders Bøn og Jesu Christi"
Filipperne 1,25     "forsikkret" → "forsikret"
1 Peter 3,18       "Aaanden" → "Aanden"
1 Johannes 4,3      Der mangler: "denne er Antichristens Aand"  --- stedordet "i" er med småt
1 Korintherne 1,14    "Cajus" → "Gajus"
1 Johannes 5,8      "vandet" skal med stort: Vandet
3 Johannes 1       "Cajus" → "Gajus"
Åbenbaringen 1,10    henrykkes → henryktes
Åbenbaringen 1,15    lys → lyd
Åbenbaringen 2,8     skriv i → skriv til
Åbenbaringen 2,9     den, som sige sig selv at være Jøder → dem, som sige sig selv at være Jøder
Åbenbaringen 2,11    indgenlunde → ingenlunde
Åbenbaringen 2,15    hvilkeg → hvilket
Åbenbaringen 2,19    skidste → sidste
Åbenbaringen 2,21    Hoeri → Horeri
Åbenbaringen 2,24    Dybder → Dybheder
Åbenbaringen 3,4     bemittet → besmittet
Åbenbaringen 3,5     udslettet → udslette
Åbenbaringen 12,18    Havets Stand → Havets Sand
Åbenbaringen 13,12    "Parder". Dette er IKKE en fejl. Ordet er gammeldags for leopard.
Åbenbaringen 16,16    mangler Og han forsamlede dem til det Sted, som kaldes paa Hebraisk Harmageddon.
Åbenbaringen 17,1    "som og talede med mig" → "kom og talede med mig"
Åbenbaringen 17,8    "Verderstyggeligheder" → "Vederstyggeligheder"   "Horefies" → "Horeries"
Åbenbaringen 17,13    "Myndig" → "Myndighed"
Åbenbaringen 17,14    "Herrens Herre" → "Herrers Herre"
Åbenbaringen 18,2    "men høi Røst" → "med høi Røst"
Åbenbaringen 19,6    "Helleluja!" → "Halleluja!"
Åbenbaringen 19,8    "Lindklædet" → "Linklædet"
Åbenbaringen 19,13    "dybbet" → "dyppet"
Åbenbaringen 19,14    "Lindklæde" → "Linklæde"
Åbenbaringen 19,15    "Guds, de Almægtiges" → "Guds, den Almægtiges"   "Fortærnelses" → "Fortørnelsens"
Åbenbaringen 20,8    "Tal er om Havets Sand" → "Tal er som Havets Sand"

 

Her er filen: Det Nye Testamente fra 1897. Denne tekstfil kan ses med ethvert tekstværktøj, men den bliver pænest med NoteTab, der er freeware.

Flere ressourcer

Yderligere information