Ingen af hans knogler må blive knust

Johannes ser en profeti i, at Jesus ikke fik knust sine ben, da han hang på korset:

Guds lam Johannes 19,31 Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over - for det var en stor sabbatsdag - bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned.
Johannes 19,32 Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus.
Johannes 19,33 Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben,
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 19,36 Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: »Ingen af hans knogler må blive knust.«

Her er der slet ikke tale om en profeti, men om regler for påskelammet:

2 Mosebog 12,46 Det skal spises i ét og samme hus; du må ikke bringe noget af kødet ud af huset. I må ikke knuse nogen af dets knogler.

4 Mosebog 9,12 De må ikke levne noget af det til om morgenen, og de må ikke knuse nogen af dets knogler. De skal holde påsken, ganske som det er forordnet.

Det profetiske i profetien er altså, at Jesus bliver behandlet efter reglerne for ofring af påskelammet.

Bemærk, at de tre andre evangelier placerer korsfæstelsen en dag senere, efter at lammet er spist - lammet blev spist af Jesus og disciplene til den sidste nadver. Johannes er den eneste, der påstår, at Jesus blev korsfæstet samtidig med, at påskelammet blev slagtet, og han er også den eneste, der tilføjer, at Jesus ben ikke blev knust.

Guds lam med flag Johannes er også den eneste, der opfylder resten af 2 Mosebog 12,46 »Det skal spises i ét og samme hus; du må ikke bringe noget af kødet ud af huset« ved at lade Jesus blive begravet, der hvor han blev korsfæstet:

Johannes 19,41 På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der endnu ikke havde været lagt nogen.
Johannes 19,42 Da det var jødernes forberedelsesdag, lagde de Jesus dér, fordi den grav var i nærheden.

Altså endnu et eksempel på, at den ene forfatter ændrer sin historie for at komme med en profeti. Se også historien om Maria fra Isop-huset.

Alt i alt er denne ikke-profeti lidt tyndbenet, så Bibelselskabet har fundet endnu et skriftsted, som de angiver i deres krydshenvisninger:

Salme 31,24 Han beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust.

Dette er endnu en ikke-profeti. Salmen handler om retfærdige mænd i almindelighed og ikke om Jesus. Igen et eksempel på, at de såkaldte profetier blot er fragmenter fra Bibelen ude af sammenhængen.

Yderligere information