Han skulle kaldes nazaræer

"Han skulle kaldes nazaræer. Eller nasiræer. Eller noget helt tredje."
Marias bebudelse

Når evangelisterne skriver, at et eller andet skete for at opfylde en profeti, fortæller de sjældent, hvilken profeti de hentyder til. Derfor er det op til dem, der udgiver Bibelen, at opstøve nogle vers i Det Gamle Testamente, der kan ligne en profeti, som så bliver skrevet som krydshenvisninger i de små noter i Bibelen. Somme tider kæmper bibeludgiverne forgæves, fordi det ikke er muligt at finde den profeti, der skulle være opfyldt.

Eksempel: Matthæus fortæller, at efter barnemordet i Jerusalem (som de andre evangelister ikke kender noget til) og flugten til Egypten (som de andre evangelister heller ikke kender noget til), så slutter familien af med at bosætte sig i Nazaret (som de andre evangelister hævder, Jesus boede i fra starten), og dette sker naturligvis for at opfylde endnu en profeti:

Matthæus 2,22 Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa,
Matthæus 2,23 og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.

Det var åbenbart en drøm, det hele: »han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa«, men i den virkelige verden har Det Gamle Testamente absolut ingen hentydninger til hverken Nazaret eller nazaræere. Bibelselskabet har da heller ikke forsøgt at angive nogle krydshenvisninger i noterne til Bibelen fra 1992.

Ovenikøbet skriver Matthæus helt undtagelsesvis "profeterne" i flertal. Der er altså flere profeter, der har profeteret om Nazaret. Alligevel er det ikke lykkedes de kristne at finde en eneste af dem.

Faktisk kendes byen Nazaret heller ikke fra Talmud eller historiske kilder, men det betyder ikke, at man ikke har prøvet at komme med fantasifulde forklaringer gennem de sidste knap 2.000 år.

Nasiræere

Herrens Engel fortalte engang Samsons mor, at hendes søn skulle være nasiræer:

Det gør en forskel om Frelserne er nazaræere, nasiræere eller naziere.
Nazi-propaganda: Hitler som Messias

Dommer 13,3 Men Herrens engel viste sig for kvinden og sagde til hende: "Du er ufrugtbar og har ikke fået børn; men du skal blive med barn og føde en søn.
Dommer 13,4 Tag dig i agt for at drikke vin eller øl, og spis ikke noget, der er urent.
Dommer 13,5 For du skal blive med barn og føde en søn. Der må aldrig komme en ragekniv på hans hoved; for drengen skal være Guds nasiræer lige fra moders liv. Han skal gøre de første skridt til at frelse Israel fra filistrene."

Nasiræer og nazaræer lyder jo lidt ens (på dansk), og både Samson og Jesus var langhårede.(1) Hokus, pokus - pengene passer.

Det kan dog ikke være den spådom, Matthæus mangler, fordi

Det sidste punkt er det mærkeligste: Markus, Lukas og Johannes fortæller, at Jesus fra starten af boede i Nazaret — og det lægger de ikke mere profeti i, end hvis han havde boet i Rødovre. Matthæus modsiger de andre ved at hævde, at Jesus først på et sent tidspunkt flyttede til Nazaret, og at dette skulle opfylde en profeti om at være »nasiræer lige fra moders liv«.

Læs mere her om Nasiræere.

Gren på stamtræet

Der er en anden (bort)forklaring - nemlig, at spådommen skulle findes hos Esajas: Isajs træ

Esajas 11,1 Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod.

Hvad har det nu med Nazaret at gøre? Jo, kvist hedder "netser" på hebraisk, og derfor har de lærde brugt de sidste 1.900 år på at diskutere, om Nazaret og "netser" er i familie med hinanden.

Isajs træ med Jesusbarnet i toppen.
Isajs træ

Her løber man tør for ord til at beskrive idiotiet: Når Esajas snakker om en gren på stamtræet, hvorfor er Jesus så ikke født i Grenå?

Man må sige, at i så fald har Matthæus udvist ualmindeligt dårlig dømmekraft i profeti-valg: Isaj var Kong Davids far, og i Middelalderen var Isajs stamtræ et populært motiv (billederne til venstre og højre). I Matthæusevangeliet har Jesus et stamtræ, hvor han er efterkommer af hele den lange kongerække fra David og Salomon til Jekonja. Men problemet for Matthæus er, at dette "træ" blev "fældet", dengang Davids evige kongerige gik under, og Kong Jekonja sammen med resten af jøderne blev tvunget i eksil i Babylon. Det er derfor, Esajas profeterer om en kvist fra Isajs stub og et skud fra hans rod.

Men det mest utrolige er, at lige præcis denne elendige, selvødelæggende profeti-bortforklaring er grunden til, at kirken i dag bruger den hebraiske tekst som grundlag for Det Gamle Testamente — efter i flere hundrede år at have brugt den græske Septuaginta.

I det 5. århundrede argumenterede kirkefaderen Hieronymus nemlig for, at det var forkert at basere Det Gamle Testamente på Septuaginta, fordi mange af profetierne i Det Nye Testamente ikke "fungerede". I et brev nævnte han 5 eksempler på citater i Det Nye Testamente, der kun kunne findes i den hebraiske tekst og ikke i den græske (læs mere her om Hieronymus' fem profetier).

En af Hieronymus' fem eksempler var den med netser/Nazaret, og som bekendt fik han sin vilje. Hieronymus lavede sin latinske oversættelse, Vulgata, på grundlag af den hebraiske, masoretiske tekst, og den græske Septuaginta røg ud i kulden.(2)

Til trods for Hieronymus' anstrengelser må vi sige, at hans "netser/Nazaret, gren/Grenå" mest lyder som en dårlig vittighed. Bibelselskabet forsøger da heller ikke at krydshenvise til den i Bibelen fra 1992.

To tusinde års bortforklaringer og en udskiftning af hele det Gamle Testamente har ikke kunnet redde denne profeti. Som nævnt skriver Matthæus »talt ved profeterne« i flertal. De ni andre gange Matthæus bruger denne formulering, er det: »talt ved profeten«. Det virker som om, Matthæus er klar over, at han er på tynd is og derfor med vilje udtrykker sig lidt vagt.

Konklusion: Det må være den mest uopfyldte profeti i hele Bibelen. Selvom man har skrevet hele det Gamle Testamente om for at opfylde den, er profetien stadig så dårlig, at Bibelselskabet ikke engang vil røre ved den.

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

både Samson og Jesus var langhårede . . .: Det var ment som ironi. Der er ingen beskrivelse af Jesus' udseende i Bibelen, eller at han skulle have haft samme hårpragt som Samson. Tværtimod fremgår det, at langt hår var vanærende:

1 Korintherne 11,14: Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår,

Hieronymus skrev også "De Viris Illustribus". Den tredje på listen over disse "hæderkronede mænd" var Matthæus, og Hieronymus citerer traditionen om, at Matthæus oprindeligt skrev sit evangelium på hebraisk, for at forklare, hvorfor ovenstående profeti og profetien om flugten til Egypten ikke "fungerer".