Den Forsvundne Profeti

Holbein: Jesus som det sande lys Jesus var som bekendt fra Galilæa, og det var ikke særlig fint.(1) En gang forsøgte en af hans apostle, at forsvare Jesus, men han blev hånet af de onde farisæere:

Johannes 7,52 De svarede ham: "Er du måske også fra Galilæa? Se efter i Skriften, så vil du se, at der fremstår ingen profet i Galilæa."

Farisæerne havde en pointe: Hvis ikke der findes profetier om profeter fra Galilæa, så er Jesus en falsk profet. Her kunne Jesus have forsvaret sig med, at han var født i Betlehem i Judæa med engle, stjerne, vise mænd fra Østerland samt guld, røgelse, myrra skær og hele svineriet, men den del af eventyret optræder kun i Matthæusevangeliet, så det kunne Jesus ikke bruge til noget her i Johannesevangeliet.

Alligevel var Jesus hurtig til at besvare farisæernes udfordring:

Johannes 8,12 Atter talte Jesus til dem og sagde: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Her refererer Jesus til en meget populær profeti af Esajas:

Esajas 8,23 Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa.
Esajas 9,1 Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

Papyrus 66 fra ca. år 200,
Johannes 7,52 (farisæernes udfordring) følges af 8,12-16 (Jesus' svar) uden nogen vers imellem (klik for detaljer).
Papyrus 66

Jesus henviser til det afsnit, som Bibelselskabet kalder for "Davidssønnens fødsel". Denne profeti er også med i Matthæusevangeliet, men her opfyldte Jesus profetien ved at flytte til Kapernaum.

Profetien handler om Galilæa,(2) og man kan se, hvordan Esajas 9,1 »Det folk, der vandrer i mørket« besvares af Jesus' »Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket«; Esajas 9,1 »skal se et stort lys« modsvarer Jesus' »Jeg er verdens lys«; og Esajas 9,1 »lyset skinner for dem, der bor i mørkets land« svarer til »skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys«.

Farisæerne bad om en profeti om Galilæa, og Jesus gør dem opmærksom på, at en vaskeægte messiansk profeti faktisk handler om Galilæa, og at han allerede har opfyldt den. Farisæerne kunne derefter læse videre i resten af profetien: »et barn er født os, en søn er givet os […] Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste« (Esajas 9,5) og »freden uden ophør over Davids trone« (Esajas 9,6). Her har vi Jesus i hans bedste form som verdens klogeste mand, der (ifølge ham selv) var klogere end selveste Kong Salomon (Lukas 11,31).

Lukas 11,31: Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med dem, der hører denne slægt til, og dømme dem, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.

Alligevel er denne pragtfulde profeti-opfyldelse totalt overset i dag. Bibelselskabet har krydsreferencer fra Esajas 9,1 til Matthæus og til Lukas, men ikke til Johannes. JesusNet.dk har fundet "mere end 300 profetier" (se indledningen af denne side), men denne profeti, der handler om en Messias fra Galilæa, bliver totalt ignoreret. Profetien er forsvundet.

Der er nemlig et enkelt problem.

Den ortodokse kirke er mere, tja, ortodoks.
Lektionaret for pinsesøndag i den ortodokse kirke er Johannes 7,37-52 + 8,12, og dagens tekst lyder:
»[…] Search and you will see that no prophet is to rise from Galilee." Again Jesus spoke to them, saying, "I am the light of the world; […]«. (se det eksterne link)
Lektionar, Pinsesøndag
Codex Vaticanus fra ca. år 350.
Johannes 7,52 (farisæernes udfordring) følges af 8,12 (Jesus' svar) uden nogen vers imellem
(klik for detaljer).
Johannes 8, Codex Vaticanus

Omkring år 400 har "nogen" skubbet 12 vers ind imellem farisæernes udfordring og Jesus' svar.

I dag befinder farisæernes udfordring sig i kapitel 7 vers 52, mens Jesus' smarte gensvar først kommer i kapitel 8 vers 12. Imellem disse vers befinder sig den berømte historie, hvor Jesus siger "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten".

Så sådan som Bibelen ser ud i dag, kommer farisæerne med deres udfordring i templet i vers 7,52. Derefter »gik de hver til sit« (7,53), og »Jesus gik ud til Oliebjerget« (8,1), men næste dag »ved daggry var han atter på tempelpladsen« (8,2). Så kommer historien om at kaste den første sten, og så — langt om længe — kommer Jesus med sin smarte Galilæa-profeti.

Man kan forestille sig farisæernes reaktion: "Hallooo, det kan godt være, du er verdens klogeste mand, klogere end Kong Salomon, og verdens lys. Men det var altså i går, du skulle have svaret!"

Det er bund-uretfærdigt mod Jesus, men sådan ser Bibelen altså ud i dag. Takket være en kristen forfalsker, der har skubbet 12 vers ind imellem farisæernes udfordring og Jesus' svar.

Som Bibelen ser ud i dag, fik farisæerne det sidste ord. Farisæerne pointerede uimodsagt, at der ikke findes profetier om en Messias, der skal komme fra Galilæa. I stedet for at Jesus kom med et svar, »gik de hver til sit« (7,53).

Som Bibelen ser ud i dag, indrømmer Jesus, at han er en falsk Messias.

Der er ingen, som de kristne, der kan ødelægge en god profeti.

Eksternt Link

Ressourcer

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

For en ordens skyld: Påstanden om, at Galilæa skulle være ringeagtet, findes kun i Johannesevangeliet. Der er ikke nogen antydning andre steder af, at Galilæa eller Nazaret skulle have været specielt tilbagestående — hverken i resten af Bibelen eller udenfor Bibelen. Påstanden må betragtes som Johannes' forsøg på at præsentere Jesus som en helt fra arbejderklassen, der bliver mobbet af snobberne i storbyen.

For ikke at ødelægge en god historie begrænser jeg dette pust fra virkeligheden til denne fodnote.

Galilæa . . .: Desværre for Johannes og Bibelselskabet handler profetien ikke om Galilæa, og der står ikke Galilæa i en korrekt oversættelse af Esajas 8,23.

Desuden er Esajas 8,23 og 9,1 i to forskellige kapiteler, der handler om 2 forskellige emner, selvom Bibelselskabet forsøger at skjule det ved at skrive "Davidssønnens fødsel" som en fælles overskrift. Læs meget mere om denne profeti.

Hvordan har Johannes så fået den idé? Det er den slags detaljer, der viser, at Johannesevangeliet er afhængigt af de tre andre.